#PasaulisPo1Stogu

Pamatyti didesnį paveikslą – globalus švietimas

2017 06 07 12 00 justina


Norint papasakoti apie GLEN programą ir kokie jos tikslai tiesiog būtina pradėti nuo globalaus švietimo. O kas tai yra, kaip tai veikia ir kokiu tikslu?

Galima teigti jog tai kūrybiškas priėjimas prie mūsų visuomenės pokyčių – per aktyvų mokymąsi, tolerancijos, solidarumo, lygybės vertybes. Svarbu kalbėti ir šviesti žmones apie globalius iššūkius ir kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie jų įveikimo. Pamatyti didesnį skurdo ir nelygybės paveikslą bei suprasti daugybės detalių jame svarbą. Nuo žmogaus teisių, tvarumo iki tarpkultūrinės komunikacijos – temos, kurias per mokymąsi, dalyvavimą ir patirtis paliečia kiekvienas besidomintis globaliu švietimu. Bene svarbiausia – suprasti, kad šiame švietimo procese nėra mokytojo ir mokinio santykio – veikiau mokymasis kartu, kur mokytojas taip pat dalyvauja mokymosi procese, reflektuoja tiek savo emocijas, tiek veiklas.
Vedamas tokios idėjos veikia ir GLEN tinklas. GLEN arba „Global Education Network of Young Europeans“ (liet. vert. Globalaus švietimo tinklas jauniems europiečiams) yra tinklas apjungiantis nevyriausybines ir vyriausybines organizacijas bei aktyvų jaunimą besidominčius ir dirbančius globaliame švietime. GLEN organizuojamuose mokymuose ir stažuotėse atsidūriau pakankamai netikėtai, tačiau jaučiuosi esanti tinkamoje erdvėje augti tiek kaip žmogus, tiek kaip profesionalė.

Studijuodama paskutiniame kurse užpildžiau GLEN mokymų ir stažuotės anketą ir jau visai greitai išvyksiu į Globalius Pietus – Indijos Tamil Nadu regioną, kur galėsiu prisidėti, dirbti ir mokytis kartu su nevyriausybine organizacija besirūpinančia Pietų Indijoje nelegaliai įdarbinamais vaikais – jų gerove bei švietimu, įgalinimu kurti savo, geresnę, laisvesnę ateitį. GLEN bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis padeda aktyviam jaunimui susirasti organizacijas, arba atvirkščiai, ir apsikeisti žiniomis, gilinti suvokimą apie tarpkultūriškumą, darnų vystymąsi ir kasdienius globalaus pasaulio iššūkius. Tačiau stažuotės tėra tik dalis viso mokymosi proceso, ir prasideda jis nuo mokymų ir seminarų ciklo.

 unnamed.jpg


Pirmieji GLEN mokymai kuriuose dalyvavau buvo ypatinga ir nauja patirtis. Organizatoriai pasistengė patikrinti visų dalyvaujančiųjų motyvaciją, pozicijas ir perspektyvas. Tai itin tarpkultūrinis renginys, kurio metu ne tik intensyviai gilinamos žinios ir suvokimas apie globaliojo pasaulio švietimą ir problemas, bet ir susipažįstama su projekto dalyviais iš daugybės Europos šalių – Vokietijos, Prancūzijos, Latvijos, Čekijos, Slovėnijos, Vengrijos ir t.t. Tai puiki proga stebėti ir pažinti skirtingus požiūrio taškus ir kiekvienai šaliai opias problemas – galios struktūras, rasinę diskriminaciją, kolonializimo ir post-kolonializmo iššūkius. Mokymus veda tiek kviestiniai lektoriai, tiek organizatoriai, tiek mes – dalyviai, iliustruojant esminį GLEN mokymosi principą – dalinantis žiniomis visiems kartu. Toks procesas suartina visus dalyvius, išprovokuoja diskusijas, kurios kartais išsiplečia ir iki pat ryto – būtent tai yra mano ryškiausias prisiminimas iš pastarųjų mokymų. Nuostabu kaip įmanoma per keletą dienų iškonstruoti iki tol vyravusį asmeninį galios struktūrų suvokimą ir jį surinkti naujai, įtraukiant tarpkultūrines patirtis, naujus požiūrio taškus ir perspektyvas.

Iki stažuotės Pietų Indijoje manęs laukia dar vieni mokymai, kurių laukiu nekantraudama ir su dar didesniais lūkesčiais. Tai turėtų būti visų dalyvių pasiruošimo ir motyvacijos patikrinimas, galimybė kartu pasidalinti idėjomis ir dar kartą – mokytis."

GLEN veiklas mums įgyvendinti padeda  LR Užsienio reikalų ministerijos iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos skiriamos lėšos

 
Komentarai