#PasaulisPo1Stogu

Liepos mėn. kalbėsime apie DVT 7 – prieinamą ir švarią energiją

2017 07 10 12 00 justina


Prieigą prie švarios energijos ir technologijų maisto gamyboje padidėjo nuo 56,5% 2012 iki 57,4% 2014 metais. Daugiau nei 3 milijardai žmonių, daugiausiai Azijoje ir Subsacharinėje Afrikoje, vis dar nenaudoja švarios energijos ir efektyvesnių technologijų maisto ruošai.

2014 m. 85,3% pasaulio gyventojų turėjo prieigą prie elektros, nuo 2012 m. ši dalis padidėjo 0,3%. Tai reiškia, jog daugiau nei milijardas žmonių, daugiausiai kaimiškose vietovėse, vis dar gyvena be elektros. Pusė šių žmonių gyvena Subsacahrinėje Afrikoje.

Atsinaujinančios energijos naudojimas auga, 2012 m. tai sudarė 17,9%, o 2014 m. jau 18,3% visos sunaudojamos energijos. Augimas daugiausiai vyko dėl didėjančio atsinaujinančios vėjo, saulės ir vandens energijos naudojimo. Nepaisant staigaus augimo pastaraisiais metais, saulės ir vėjo energija vis dar sudaro palyginti nedidelę pagaminamos energijos dalį. Pagrindinis iššūkis – padidinti atsinaujinančios energijos vartojimą šildymo ir transporto sektoriuose, kurie kartu sudaro per 80% pasaulyje sunaudojamos energijos.

 Nuo 2012 iki 2014 m. trys ketvirtadaliai 20 didžiausių energijos vartojančių šalių pasaulyje sumažino savo energijos intensyvumą – BVP vienetui sunaudojamos energijos dydį. Tokį mažėjimą lėmė padidėjęs efektyvumas pramonės ir transporto sektoriuose. Tiesa, pažanga vis dar nepakankama siekiant tikslo padvigubinti pasaulinį energijos intensyvumą ir padidinat energijos efektyvumą.

 Cover7dvt.jpg

Iki 2030 metų tikslu siekiama:

- užtikrinti prieinamas, patikimas ir modernias energijos paslaugas visiems.

- reikšmingai padidinti atsinaujinančios energijos dalį bendrame energetikos mišinyje.

- padvigubinti pasaulinį energijos efektyvumą.

- pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą švarios energetikos tyrimų ir technologijų tobulinimo srityse.

- teikti paramą visoms besivystančioms šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms modernios ir tvarios energijos tiekimo paslaugų infrastruktūros ir technologijų tobulinimui.

 

 

 
Komentarai