#PasaulisPo1Stogu

Ieškome savanorių specialistų 1 mėnesio programai Palestinoje, Ugandoje arba Nepale

2017 09 27 12 00 justina


Turi 5-erius ar daugiau metų darbinės patirties konkrečioje srityje? Norėtum pasidalinti savo eksperto žiniomis ir prisidėti prie bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų stiprinimo globaliu mastu? Tave domina globalios partnerystės, į tikslą orientuota veikla ir konkretūs rezultatai? Jei taip – ieškome būtent Tavęs.

NNVBO Platforma kartu su LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentu skelbia pirmąją Lietuvoje savanorių-specialistų programą.. 

Programa skirta:

- Asmenims, kurie turi ne mažiau nei 5-erius metus darbinės patirties konkrečioje veiklos srityje (žr. žemiau projektus ir veiklų aprašymus);

- Galintiems š.m. spalio mėnesį dalyvauti pasirengimo susitikimuose Vilniuje ir 1 mėnesio trukmės savanorystės projekte lapkričio-gruodžio mėn. (priklausomai nuo išvykimo datos).

Projektai ir organizacijos:

1.     Sovereign Order of Malta Palestine (Suverenus Maltos ordinas Palestinoje).

Viena seniausių krikščioniškų institucijų Palestinoje, vykdanti įvairias veiklas, ypač didelį dėmesį skirdama kūdikių, gimdyvių, vyresnio amžiaus žmonių, sergančiųjų priežiūrai. Organizacija ieško savanorio specialisto programai „Dignity Loan“ (Orumo paskola), skirtai skurdo mažinimui ir darbo vietų kūrimui.

Maltos ordinas Palestinoje ieško savanorio, turinčio patirties šiose srityse:

- Programų vadyba ir koordinavimas;

- Strategijos ir veiklų krypčių planavimas ir stiprinimas;

- Darbas su žmogiškaisiais resursais.

Projekto metu savanoris prisidės prie „Dignity Loans“ veiklų koordinatorių veiklos planavime, galimybių studijų plėtroje, asmenų, koordinuojančių programos vykdytojus-savanorius, kompetencijų stiprinimu.

2.  Volunteers Initiative Nepal (Nepalo savanorių iniciatyva) - VIN.

   Daugiau kaip 12 metų veikianti Nepalo organizacija, vykdanti švietimo ir edukacijos, moterų teisių, mikro-kredito ir ekonominio stiprinimo, infrastruktūros ir sveikatos srityse.

VIN ieško savanorio, turinčio patirties šiose srityse:

- Grafinis dizainas;

- Programavimas ir IT sprendimai;

- Režisūra ir video kūrimas, montavimas.

Projekto metu savanoris prisidės prie organizacijos IT skyriaus arba medijų komunikacijos darbuotojų bei savanorių kompetencijų stiprinimo, bendrų kūrybinių projektų kūrimo, stiprinimo ir atnaujinimo. 

 3.  Uganda Youth Skills Training Organisation (Ugandos jaunimo įgūdžių lavinimo organizacija)- UYSTO.

 Ši organizacija siekia padėti jauniems žmonėms tinkamai pasiruošti darbo rinkai, įgyti reikalingų įgūdžių, įgalinti juos patiems kurti verslą.

UYSTO ieško savanorio, turinčio patirties šiose srityse (vienoje arba keliose):

- Švietimas ir edukacija (ypač profesinio ugdymo);

- Darbas su jaunimu, ypač iš socialiai pažeidžiamų grupių;

- Socialinis darbas;

- Psichologija.

Savanoris prisidės prie organizacijos socialinių ir/arba švietimo darbuotojų bei savanorių kompetencijų stiprinimo, programų peržiūrėjimo, tobulino ir rengimo. Projekto metu bus tiesiogiai dirbama su organizacijos specialistais, siekiant sustiprinti jų kompetencijas ir pagilinti žinias. Esant galimybei įgūdžių stiprinimo programa bus vykdoma ir Ugandos pabėgėlių stovyklos socialiniams darbuotojams ir edukacijos veiklų koordinatoriams.  

Programos dalyvių amžius neribojamas.

 Kelionės išlaidos, skiepai ir stipendija skiriama iš projekto „Pasaulis po vienu stogu“, kurį mums padeda įgyvendinti LR Užsienio reikalų ministerijos iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos skiriamos lėšos

Programos etapai:

- Kvietimas dalyvauti programoje: kvietimas teikti paraiškas iki 2017 m. spalio mėn. 6 d.

- Susitikimas su atrinktais savanoriais: 2017 m. spalio mėn. 9-12 d.

- Parengiamieji mokymai Vilniuje (2 mokymai) ir pasiruošimas: 2017m. spalio mėn. 16 – 27 d.

- 1 mėnesio savanorystės projekto vykdymas: 2017 m. lapkritis-gruodis.

Anketą ir CV siųsti:

justina@pagalba.org iki spalio 6 d.

Daugiau informacijos:

+370 686 80676 / www.pagalba.org / FB: NNVBO Platforma

s2_1480630742_spalvotas.jpg
 

 

 
Komentarai