#PasaulisPo1Stogu

Ar įmanomas kokybiškas išsilavinimas visiems? Sausis – 4 DVT mėnuo

2018 01 08 12 00 justina


Kokybiškas išsilavinimas – tai 4 Darnaus vystymosi tikslas. Juo siekiama užtikrinti įtraukiantį ir teisingą švietimą visiems – nieko nepaliekant nuošalyje. Siekiant šio ambicingo tikslo būtinos kur kas didesnės pastangos nei iki šiol. Ypač svarbu imtis veiksmų Subsacharinėje Afrikoje ir Pietinė Azijoje, taip pat siekiant įtraukti pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui žmones su negalia, vietos gyventojus, pabėgėlius, skurde ir kaimiškose vietovės gyvenančius vaikus

Cover-DVT4_1.jpg

Šimtai milijonų vis dar be pagrindinio išsilavinimo

2014 metais maždaug 2 iš 3 vaikų pasaulyje prieš pradėdami eiti į mokyklą dalyvavo priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme. Tačiau mažiausiai išsivysčiusiose šalyse tokių vaikų tėra 4 iš 10.

2014-aisiais pradiniame ugdyme dalyvavo 91%, žemesniajame viduriniame – 84%, o aukštesniajame viduriniame ugdyme vos 63% atitinkamo amžiaus vaikų ir jaunimo. Per 263 milijonus vaikų ir jaunų žmonių nesimokė mokykloje, iš kurių 61 milijonas – turėjo eiti į pradinę mokyklą, bet to padaryti negalėjo. Per 70% visų pradiniame ir viduriniame mokyme nedalyvaujančių žmonių gyvena būtent Subsacharinėje Afrikoje ir Pietinėje Azijoje.

Nepaisant to, kad daugiau nei bet kada vaikų šiandien lanko mokyklas, dauguma neįgyja pagrindinių skaitymo ir skaičiavimo gebėjimų. Naujausi tyrimai rodo, jog 9-iose iš 24 Subsacharinės Afrikos šalių ir 6-iose iš 15 šalių Lotynų Amerikoje, mažiau nei pusė mokinių baigusių pradinį ugdymą, neįgijo minimalaus reikiamo matematinių gebėjimų lygio. 6-iose iš 24 šalių Subsacharinėje Afrikoje mažiau nei pusė pradinį ugdymą baigusių moksleivių nebuvo pasiekę minimalaus skaitymo gebėjimų lygio.

Didžiausia problema – mokytojų ir priemonių trūkumas

Dažna problema siekiant kokybiško išsilavinimo visiems – kvalifikuotų mokytojų trūkumas ir prastos sąlygos mokyklose. Subsacharinėje Afrikoje kvalifikuotų priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojų dalis skaičiuojama, jog siekia atitinkamai po vos 44%, 74% ir 55%. Be to dauguma mokyklų regionuose neturi prieigos prie elektros ir geriamo vandens.

65-iose besivystančiose šalyse, vidutinis mokyklų turinčių kompiuterius ir prieigą prie interneto skaičius viršija 60% visų mokyklų. Tačiau ši dalis nesiekia net 40% Subsacharinės Afrikos šalyse.

Vystomojo bendradarbiavimo parama skiriama stipendijomis 2015 m. siekė 1 milijardą JAV dolerių ir lyginant su 2014 metais sumažėjo 200 000 tūkstančių JAV dolerių. Australija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė buvo pagrindinės šios paramos donorės.

Ambicingi tikslai iki 2030 m.

Šiuo tikslu iki 2030 metų siekiama:

-        Pasiekti, jog visi berniukai ir mergaitės pabaigtų nemokamą, teisingą ir kokybišką pradinį ir vidurinį ugdymą taip pasiekdami ir reikalingų bei reikšmingų mokymosi rezultatų,

-        Užtikrinti, jog visos mergaitės ir berniukai turėtų prieigą prie kokybiškos kūdikių ir vaikų priežiūros bei priešmokyklinio ugdymo ir būtų pasiruošę pradiniam ugdymui.

-        Užtikrinti vienodas galimybes visiems vyrams ir moterims turėti prieinamą ir kokybišką profesinį, techninį ir trečios pakopos švietimą, įskaitant ir universitetinį.

-        Iš esmės padidinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų skaičių, kurie turėtų reikiamų įgūdžių, įskaitant techninius ir profesinius, ir galėtų būti įdarbinti, gauti deramą darbą bei kurti verslą.

-        Panaikinti skirtumus tarp skirtingų lyčių asmenų švietime ir užtikrinti lygią prieigą prie visų lygių švietimo bei profesinio mokymo, įskaitant ir žmones su negalia, vietinius gyventojus, vaikus priklausančius pažeidžiamoms grupėms.

-        Užtikrinti, jog didelė dalis suaugusiųjų, tiek vyrų, tiek moterų būtų raštingi ir gebėtų skaičiuoti.

-        Užtikrinti, jog besimokantieji įgytų pakankamai žinių ir gebėjimų skatinant darnų vystymąsi.

-        Statyti ir gerinti mokymui skirtą infrastruktūrą, jog ši taptų draugiška vaikams, žmonėms su negaliai ir skirtingų lyčių asmenims.

-        Iš esmės padidinti pasaulio mastu skiriamų stipendijų žmonėm iš besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių, skaičių.

-        Padidinti kvalifikuotų mokytojų pasiūlą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą skirtą mokytojų iš besivystančių šalių kvalifikacijos tobulinimui.

 

 
Komentarai