#PasaulisPo1Stogu

#5DVT Pasiekti lyčių lygybę ir paremti moteris bei mergaites

2017 11 08 12 00 justina


Užtikrinti lyčių lygybę – vienas svarbiausių pasaulinių iššūkių. Priskiriami tradiciniai lyčių vaidmenys riboja bendrą žmonių potencialą, o nesudaromos lygios galimybės diskriminuoja. Kartais gali atrodyti, neva lyčių lygybė – tai jau seniai laimėta kova. Tačiau ar tikrai?

Jungtinių Tautų Darnaus vystomosi tikslų 2017 metų ataskaitoje teigiama, kad norint pasiekti lyčių lygybę globaliu mastu reikia nedelsiant imtis sistemingų ir ryžtingų veiksmų. Siekiant kovoti su iš patriarchalinių požiūrių bei atitinkamų socialinių normų kylančia diskriminacija, būtina užtikrinti teisingą, lygybe pagrįstą švietimą, tinkamą sveikatos apsaugą bei ekonominę moterų nepriklausomybę. Be to, būtina keisti pasenusias ir netinkamas teisines sistemas, o kai kur jas ir sukurti: keliose dešimtyse valstybių vis dar nėra teisinės bazės, apsaugančios moteris nuo smurto šeimoje ir artimoje aplinkoje.

 Cover_DVT5_3.jpg

Prieš beveik dvidešimt metų moterų parlamentarių (t. y. įstatymų leidėjų) vidurkis pasaulyje buvo 13,2 proc. visų parlamento narių, o šiemet – dvigubai daugiau, t. y. 23,7 proc. Šis pokytis buvo pasiektas daugiau nei trečdaliui pasaulio valstybių įvedus tam tikras kvotas, skirtas didinti moterų skaičių politikoje. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime moterys sudaro tik 20,6 proc. visų parlamentarų (tuo tarpu vyrai – 74,4 proc.).

Lietuvoje moterims vis dar mokamas vidutiniškai 13 proc. mažesnis atlyginimas nei vyrams už tą patį darbą. Tai reiškia, kad du mėnesius per metus moterys darbdaviui dirba nemokamai – ir ne savanoriškais pagrindais (beje, į šiuos duomenis neįtrauktas neapmokamas ir priimamas kaip savaime suprantamas moterų darbas namuose, toks kaip maisto gamyba, vaikų priežiūra, namų tvarkymas ir kt.). Tokia diskriminacija ne tik žeidžia žmogaus orumą, yra neteisinga, bet ir skaudžiai atsiliepia finansiškai. Be to, taip palaikoma ir net įtvirtinama lyčių nelygybė.

Iki 2030 metų #DVT5 Lyčių lygybė siekia:

·        Panaikinti visų formų moterų bei mergaičių diskriminaciją;

·        Panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites valstybinėje ir privačioje aplinkoje,

įskaitant prekybą moterimis ir mergaitėmis bei lytinį ar kitokį jų išnaudojimą;

·       Panaikinti visas žalingas praktikas, tokias kaip vaikų arba priverstinė santuoka, moterų lytinių organų žalojimas;

·       Užtikrinti lytinės, reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas ir reprodukcinių teisių įgyvendinimą, vadovaujantis Tarptautinės Kairo konferencijos „Gyventojai ir plėtra“ Veiksmų programa, Pekino Veiksmų platforma ir jų peržiūros konferencijų išvadų dokumentais. 
Komentarai