NNVBO Platformos naujienos

justina 2017 03 10 12 00

NNVBO Platforma prisijungė prie The Emergency Telecommunications Cluster (ETC) tinklo. ETC klasteris - globalus organizacijų tinklas dirbantis humanitarinių krizių sferoje ir narių-dalyvių bendromis jėgomis siekiantis užtikrinti komunikacijos veiklą humanitarinių krizių metu.

justina 2017 03 06 12 00

Šiemet prie NNVBO Platformos prisijungė NVO Diversity Development Group (DDG), įkurta 2012 metais. Tai ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse.

justina 2017 02 19 12 00

NNVBO Platforma 2017 m. vasario 13-14 dienomis dalyvavo EU AID Volunteers – Europos Sąjungos pagalbos savanorių partnerių ir narių susitikime Briuselyje. EU AID Volunteers tikslas – apjungti organizacijas, dirbančias humanitarinės pagalbos ir savanorystės srityje, bei savanorius – jaunuosius profesionalus ir ekspertus, siekiant ilgalaikių ir tvarių pokyčių

justina 2017 02 06 12 00

2017 m. vasario 2 – 4 d. NNVBO Platforma dalyvavo XV tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2017. Paroda kasmet pritraukia tūkstančius abiturientų ir jaunų žmonių. Šiemet parodoje pirmą kartą buvo įrengta „Savanorių kampo“ erdvė, prie kurios koordinavimo prisidėjo ir NNVBO Platforma.

Ruta 2017 01 09 12 00

Š.m. sausio 30 d. (pirmadienį) 15 val. šaukiamas NNVBO Platformos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Rytų Europos studijų centro patalpose, D. Poškos g. 59, Vilnius.

Marta 2016 12 05 12 00

Ar norėtum tapti aktyviu globaliojo švietimo tinklo dalyviu, sužinoti daugiau bei įgyti praktinių žinių sprendžiat globalius iššūkius? Ar norėtum aktyviai įgyvendinti Jungtinių Tautų patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus savanoriaujant? Ar pasinaudotum galimybe vykti į stažuotę Afrikoje ir Azijoje? Jei taip, NNVBO Platforma kviečia dalyvauti GLEN mokymų bei stažuotės partnerėse šalyse - Ganoje arba Indijoje - programoje. Anketą kartu su gyvenimo aprašymu pateiki iki 2017 m. sausio 8 d. el. paštu justina@pagalba.org

Marta 2016 02 19 12 00

Platforma įgyvendina vienintelę Lietuvoje tarptautinę GLEN savanorių programą, kuri suteikia galimybę jauniems lietuvių savanoriams vykti į besivystančias pasaulio šalis Afrikoje, Azijoje ar Rytų Europoje ir ten darbuotis jos priėmusios bendruomenės labui. 3 mėnesių laikotarpiu savanoriai gyvena vietinėse bendruomenėse ir kartu įgyvendina pačius įvairiausius, vietos bendruomenių sugalvotus projektus, pvz.: ekoturizmo skatinimas Gruzijoje, ŽIV prevencijos veiklos Tanzanijoje. Skirkite Jums nieko nekainuojančius 2% pajamų mokesčio Platformai, o mes užtikrinsime, kad už šias lėšas kuo daugiau lietuvių prasmingai padėtų kitiems.

Marta 2016 12 18 12 00

Tik 4 proc. Lietuvos gyventojų žino, kas yra Darnaus vystymosi tikslai (DVT) (#DVTikslai/ #DVD2030). Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimta ir Lietuvos Respublikos Prezidentės (kaip ir kitų 192 valstybių vadovų) pasirašyta rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ oficialiai įsigaliojo šių metų pradžioje, pasiūlydama vyriausybinėms institucijoms Darnaus vystymosi tikslus (Sustainable Development Goals, #SDGs). Visos pasaulio bėdos čia sudėtos į 17 tikslų, 169 uždavinius ir 230 pirminių rodiklių.

Marta 2016 12 14 12 00

NNVBO Platformos vykdančioji direktorė Rūta Avulytė Jelagė kartu su Ala Beliajeva iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos „Mokytojo TV“ vaizdo transliacijoje diskutavo apie mokyklos vaidmenį įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus (DVTikslai). Transliacijos metu buvo pristatyti Jungtinių Tautų valstybių vadovų patvirtinti tarptautiniai DVTikslai iki 2030 metų, aptartas jų aktualumas pasauliui ir Lietuvai, taip pat pristatyta geroji mokyklos patirtis siekiant DVTikslų įgyvendinimo. Diskusiją moderavo Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė.

Marta 2016 12 07 12 00

Nepaisant 2015 m. sukelto informacinio triukšmo, skirto Europos vystomojo bendradarbiavimo metams (Eurobarometro duomeninmis žinančių, kad 2015-ieji buvo paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo metais, dalis tarp Lietuvos respondentų buvo didžiausia visoje Europos Sąjungoje), Lietuvos gyventojų pritarimas ir ryžtas remti skurstančias pasaulio šalis ir jų žmones tendencingai silpnėja. Nors žiniasklaida dažniausiai yra vienintelis kanalas, kuriuo informacija apie besivystantį pasaulį pasiekia šalies žmones, pagalbos besivystančioms šalims temos, deja, iki šiol yra pristatomos tik viešosios erdvės paraštėse.

Marta 2016 12 07 12 00

Gruodžio 4 d. NNVBO Platforma kartu su kitomis aktyviausiomis Lietuvos NVO dalyvavo jau tradicija tapusioje Prezidentės D.Grybauskaitės globojamoje NVO Kalėdinėje mugėje. Mugėje NNVBO Platforma pristatė #PasaulisPo1Stogu: kvietė dalyvauti viktorinoje apie Darnaus vystymosi tikslus (DVTikslai) ir vystomąjį bendradarbiavimą, prisidėti prie DVTikslai paaukojant GLEN savanorių programai, dalino šventines dovanas ir ugdomąją medžiagą.

Marta 2016 12 02 12 00

Gruodžio 2 d. (penktadienį) Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) pradeda socialinių medijų kampaniją #UžDarną, kuriose kiekvieną penktadienį politikai, visuomenininkai, bendruomenių veikėjai, verslininkai, išradingi piliečiai dalinsis savo patirtimi, kaip asmeniškai įtakoja globalius pokyčius ir įgyvendina Darnaus vystymosi tikslus (#DVTikslai).

Marta 2016 12 01 12 00

Atsakingas vartojimas ir gamyba skatina išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą, darnios infrastruktūros kūrimą bei siekia užtikrinti, jog visi pasaulio gyventojai galėtų gauti pagrindines socialines paslaugas bei dirbti orų darbą. Atsakingas vartojimas ir gamyba taip pat gali prisidėti prie vystymojo bendradarbiavimo pastangų: sumažinti išlaidas aplinkos ir socialinei apsaugai, sustiprinti ekonominį konkurencingumą bei sumažinti skurdą. Atsakingu vartojimu ir gamyba siekiama "padaryti daugiau ir geriau, bet sunaudoti mažiau". Atsakingam vartojimui ir gamybai įgyvendinti būtinas sisteminis požiūris ir bendradarbiavimas tarp visų veikėjų gamybos grandinėje: nuo pat įstatymų leidėjų, reguliuojančių gamybą ir produkcijos ženklinimo principus, socialiai atsakingų ir darna besirūpinančių gamintojų iki pat atsakingai besirenkančių vartotojų.

Marta 2016 11 30 12 00

2016 m. gruodžio 5 d. (pirmadienį) 14.00–15.00 val. kviečiame dalyvauti tiesioginėje „Mokytojo TV“ vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus“. Transliacijos metu švietimo bendruomenei bus pristatyti Jungtinių Tautų valstybių vadovų patvirtinti tarptautiniai Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 metų (DVTikslai), aptartas jų aktualumą pasauliui ir Lietuvai, taip pat pristatyta geroji mokyklos patirtis siekiant DVTikslai įgyvendinimo. Diskusijoje dalyvauja Rūta Avulytė Jelagė, NNVBO Platformos vykdančioji direktorė, Ala Beliajeva, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja bei Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė. Kviečiame dalyvauti ir kartu diskutuoti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojus, mokyklų vadovus, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kt.

Marta 2016 11 30 12 00

Į XVII-ąją Suaugusiųjų švietimo mokymosi savaitę Suaugusiųjų švietimo asociacijos Panevėžio krašto skyrius, pasirinkęs nagrinėti darnų vystymąsi, jį pristatyti pakvietė NNVBO Platformos vykdančiąją direktorę Rūtą Avulytę Jelagę. Straipsnį parengė Vitalija Banaitienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Panevėžio krašto skyriaus koordinatorė.

Marta 2016 11 05 12 00

Švarus ir visiems prieinamas vanduo yra esminė pasaulio, kuriame norime gyventi, dalis. Mūsų planetoje yra pakankamai gėlo vandens, tačiau dėl prasto valdymo, infrastruktūros, kasmet milijonai žmonių, iš jų dauguma vaikai, miršta nuo ligų, susijusių su netinkama higiena ar dėl nepakankamo vandens kiekio. Vandens trūkumas, prasta vandens kokybė ir nepakankama sanitarija neigiamai veikia maisto saugumą ar net įtakoja gyvenimo pasirinkimus, pvz.: dėl tinkamų tualetų trūkumo mokyklose paauglės mergaitės dažnai nustoja lankyti mokyklą. Sausros taip pat kamuoja skurdžiausias pasaulio šalis, tokiu būdu gilindamos bado ir nepakankamos mitybos problemas.

Marta 2016 10 20 12 00

Pradedame seriją foto istorijų #Mūsiškiai, kuriose - iš įvairių pasaulio šalių į Lietuvą atvykusių žmonių mintys apie gyvenimą čia ir ten, apie gražius ir skaudžius dalykus, iššūkius ir stereotipus. Kiekvieną antradienį savo Facebook paskyroje skelbsime po vieną mini pasakojimą ir tikimės, kad šie jie padės geriau suprasti šiuos žmones ir jie bus labiau laukiami tarp mūsų.

Marta 2016 10 17 12 00

Septyniasdešimt penkios pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios ES, tarp jų ir Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma), susibūrė į SDG Watch Europe koaliciją. Ši plati koalicija sieks užtikrinti, jog Europos Sąjunga (ES) bei jos valstybės narės įgyvendintų savo įsipareigojimus siekti darnaus pasaulinio vystymosi, patvirtinto su Darbotvarke 2030 praėjusį rugsėjį JT asamblėjoje Niujorke. Prieš metus, viso pasaulio vyriausybės susitarė dėl 17 ambicingų Darnaus vystymosi tikslų (DVTikslai, angl. SDGs) ir įsipareigojo užtikrinti jų įgyvendinimą iki 2030 m. ES ir jos šalys narės vaidina svarbų vaidmenį paverčiant DVTikslus realybe, tad SDG Watch Europe stebės ES ir šalių narių veiksmus šiai darbotvarkei įgyvendinti, kvies bendradarbiauti su pilietine visuomene.

Marta 2016 10 05 12 00

NNVBO Platforma išanalizavo visų 2016 metų Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų programas bei jų atitikimą pagrindiniams Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015-ais m. priimtos Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 tikslams ir uždaviniams. Apžvelgta penkiais aspektais: bendras darnaus vystymosi darbotvarkės pritaikymas programoje, globalusis švietimas, vystomasis bendradarbiavimas, pabėgėlių/užsieniečių integracija Lietuvoje, NVO sektoriaus stiprinimas. Nagrinėtos šių partijų 2016 m. rinkiminės programos (pagal abėcėlę): Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija (toliau - Antikorupcinė koalicija), Darbo partija, „Drąsos kelias“ politinė partija (toliau - PP "Drąsos kelias"), Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai; toliau - LLS), Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (toliau - LLRA-KŠS), Lietuvos liaudies partija (toliau - LLP), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (toliau LR Liberalų sąjudis), Lietuvos socialdemokratų partija (toliau - LSDP), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (toliau - LVŽS), Lietuvos žaliųjų partija (toliau - LŽP), Partija Tvarka ir teisingumas (toliau Tvarka ir teisingumas), Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ (toliau PP "Lietuvos sąrašas"), S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“ (toliau - S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija), Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (toliau - TS-LKD).

Marta 2016 10 04 12 00

Nuo 1990-ųjų daugiau nei perpus sumažėjo gyvenančių ypač dideliame skurde. Ir nors tai- didžiulis pasiekimas, vienas iš penkių žmonių besivystančiuose regionuose vis dar tebegyvena už mažiau nei 1,25 dolerio per dieną, milijonai uždirba vos šiek tiek daugiau, didelis skaičius žmonių rizikuoja vėl papulti į šią grupę. Skurdas- tai ne tik pajamų užsitikrinti pragyvenimą trūkumas. Tai ir alkis, ribotos galimybės gauti išsilavinimą ar kitas būtiniausias paslaugas, dalyvauti politiniuose sprendimuose, patiriama socialinė diskriminacija ir atskirtis. Spartus ekonomikos augimas tokiose šalyse kaip Kinija ir Indija padėjo milijonams ištrūkti iš skurdo, tačiau net ir pasiekta pažanga nėra tolygi. Moterys daug dažniau nei vyrai skursta dėl nevienodų galimybių gauti apmokamą darbą, įgyti išsilavinimą ar paveldėti turtą. Be to, klimato kaita, konfliktai ir maisto nesaugumo sukelia papildomas grėsmes papulti į skurdo spąstus. Tad ekonomikos augimas privalo būti integracinis, kuriantis tvarias darbo vietas ir skatinantis lygybę.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15