Lietuvos politika

giedre 2013 08 29 12 00

Pagal Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymą, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslai yra prisidėti prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės, tvaraus vystymosi plėtojimo valstybėse partnerėse; informuoti ir šviesti Lietuvos visuomenę apie Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JT), Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikas, siekti didesnio visuomenės pritarimo ir paramos šiai veiklai.

justina 2016 12 18 12 00

Tik 4 proc. Lietuvos gyventojų žino, kas yra Darnaus vystymosi tikslai (DVT) (#DVTikslai/ #DVD2030). Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimta ir Lietuvos Respublikos Prezidentės (kaip ir kitų 192 valstybių vadovų) pasirašyta rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ oficialiai įsigaliojo šių metų pradžioje, pasiūlydama vyriausybinėms institucijoms Darnaus vystymosi tikslus (Sustainable Development Goals, #SDGs). Visos pasaulio bėdos čia sudėtos į 17 tikslų, 169 uždavinius ir 230 pirminių rodiklių.

Marta 2016 10 26 12 00

Briuselis, 26/10/2016 - Europos Sąjungai vėl nepavyko įgyvendint savo įsipareigojimo iki 2015 m. skirti 0,7% bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) oficialiajai paramai vystymuisi (OPV) teigiama šiandien paskelbtoje CONCORD Aidwatch ataskaitoje. Kol kas tik penkios šalys, Danija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė, įgyvendino šį tikslą, o tai reiškia, jog ES lieka "skolinga" 36.9 milijardus eurų besivystančioms šalims.

Marta 2016 10 17 12 00

Septyniasdešimt penkios pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios ES, tarp jų ir Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma), susibūrė į SDG Watch Europe koaliciją. Ši plati koalicija sieks užtikrinti, jog Europos Sąjunga (ES) bei jos valstybės narės įgyvendintų savo įsipareigojimus siekti darnaus pasaulinio vystymosi, patvirtinto su Darbotvarke 2030 praėjusį rugsėjį JT asamblėjoje Niujorke. Prieš metus, viso pasaulio vyriausybės susitarė dėl 17 ambicingų Darnaus vystymosi tikslų (DVTikslai, angl. SDGs) ir įsipareigojo užtikrinti jų įgyvendinimą iki 2030 m. ES ir jos šalys narės vaidina svarbų vaidmenį paverčiant DVTikslus realybe, tad SDG Watch Europe stebės ES ir šalių narių veiksmus šiai darbotvarkei įgyvendinti, kvies bendradarbiauti su pilietine visuomene.

Marta 2016 10 05 12 00

NNVBO Platforma išanalizavo visų 2016 metų Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų programas bei jų atitikimą pagrindiniams Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015-ais m. priimtos Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 tikslams ir uždaviniams. Apžvelgta penkiais aspektais: bendras darnaus vystymosi darbotvarkės pritaikymas programoje, globalusis švietimas, vystomasis bendradarbiavimas, pabėgėlių/užsieniečių integracija Lietuvoje, NVO sektoriaus stiprinimas. Nagrinėtos šių partijų 2016 m. rinkiminės programos (pagal abėcėlę): Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija (toliau - Antikorupcinė koalicija), Darbo partija, „Drąsos kelias“ politinė partija (toliau - PP "Drąsos kelias"), Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai; toliau - LLS), Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (toliau - LLRA-KŠS), Lietuvos liaudies partija (toliau - LLP), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (toliau LR Liberalų sąjudis), Lietuvos socialdemokratų partija (toliau - LSDP), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (toliau - LVŽS), Lietuvos žaliųjų partija (toliau - LŽP), Partija Tvarka ir teisingumas (toliau Tvarka ir teisingumas), Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ (toliau PP "Lietuvos sąrašas"), S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“ (toliau - S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija), Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (toliau - TS-LKD).

Marta 2016 04 26 12 00

NNVBO Platforma Užsienio reikalų ministerijai pateikė savo komentarus dėl LR Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo keitimo projektui bei LR Vystomojo bendradarbiavimo 2017-2019 metų politikos kryptims ir tarpinstituciniam vystomojo bendradarbiavimo 2017-2019 metų veiklos planui.

Marta 2016 03 23 12 00

Jei tikėtumėme visuomenės nuomonės apklausomis, taip 2015 m. Eurobarometro tyrime teigė net 70 proc. Lietuvos piliečių, savanorystę išskirdami kaip efektyviausią pagalbos būdą lenkiantį net tiesioginį lėšų skyrimą besivystančioms šalims ar aukojimą. Ir nors net 74 proc. apklaustųjų sutinka, jog pagalba besivystančioms valstybėms yra svarbi, nuo žodžių sunkiai pereiname prie darbų: vos 1 proc. apklaustųjų savanoriauja besivystančių šalių labui, o likę 12 proc. renkasi kitus pagalbos besivystančioms šalis būdus- tiesioginį aukojimą ir per nevyriausybines organizacijas (11 proc.), dalyvauja politiškai (1 proc.).

Marta 2016 03 01 12 00

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje pasiektas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, kuriuo pasaulio valstybės sutarė imtis ryžtingų veiksmų bei drauge siekti, kad pasaulinis atšilimas neviršytų 1,5°C, skatina transformuoti energetikos sektorių ir visiškai atsisakyti iškastinio kuro. Š. m. kovo 4 d. Aplinkos taryboje bus diskutuojama kaip dėl Paryžiaus susitarimo turi būti keičiama Europos Sąjungos (ES) vidaus politika, tad mes, Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, raginame atsakingas institucijas, kad būtų palaikytas ir sustiprintas Paryžiaus konferencijoje pasiektas sutarimas.

Marta 2016 02 02 12 00

Š.m. vasario 2 dieną nevyriausybinės organizacijos (NVO), kartu atstovaujančios 76 organizacijas, kreipėsi į Švietimo ir mokslo (ŠMM) bei Užsienio reikalų ministerijas (URM) dėl globaliojo švietimo reglamentavimo Lietuvoje.

Ruta 2015 10 05 12 00

Niujorke rugsėjo 25 dieną patvirtintas itin svarbus dokumentas - Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų. Susitarime, dėl kurio derybos vyko daugiau nei dvejus metus, numatyta iš viso septyniolika naujų darnaus vystymosi tikslų, kurie pakeis nuo 2000 m. galiojusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Šiam dokumentui priimti skirtame specialiame Jungtinių Tautų (JT) valstybių vadovų susitikime Lietuvai atstovavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri tapo vienu iš Darnaus vystymosi tikslų reklamos veidų.

giedre 2015 09 24 12 00

Kviečiame skaityti "Savaitės" žurnalistės Ramutės Šulcienės straipsnį apie Lietuvos ir ES įsipareigojimus prisidėti prie pasaulinio vystymosi. Kaip interviu šia žurnalo numerio skilčiai "Aštri tema" teigia NNVBO Platformos direktorė M. Čubajevaitė - "Lietuva jau gali padėti". Kaip ir kam - skaitykite straipsnyje.

giedre 2015 07 16 12 00

Nuo liepos 13 dienos Etiopijos sostinėje Adis Abeboje vyksta trečioji Jungtinių Tautų (JT) Vystymosi finansavimo konferencija. Keturios dienos plenarinių posėdžių, apskrito stalo diskusijų, spaudos konferencijų, užkulisinių pokalbių ir... Ar buvo pademonstruota valia tapti pirmąja žmonijos karta, panaikinusia skurdą? Tokią viltį dar prieš renginį išreiškė JT vadovas Ban Ki-moonas. Jis teigė, kad Adis Abejoje reikia ne gražių žodžių, o maisto. Tad pasaulio lyderiai turėtų įsipareigoti didesniam vystymosi finansavimui, kad maisto užtektų žmonėms visame pasaulyje.

Marta 2015 06 18 12 00

„Kanados investuotojų įmonės „Ivanhoe [Mines Ltd]“ vadovas Robertas Friedlandas apie kasybą Mongolijoje pasakė: ten gerai investuoti, nes „teritorija plokščia, nėra žmonių, nėra nevyriausybinių organizacijų“,“ – kai kurių verslininkų požiūrį atskleidė Regina Richter iš Vokietijos aplinkosaugos ir žmogaus teisių organizacijos „Urgewald“. Pasak jos ir kitų Rygos tarptautinės apskrito stalo diskusijos „Finansavimas vystymuisi: ES valstybių narių vaidmuo“ dalyvių, negalima atskirti aplinkosaugos ir vystymosi klausimų. Kaip rodo įvairių organizacijų sukaupti duomenys, turtingų šalių verslo praktikos sukelia daug socialinių ir aplinkosaugos problemų, kurioms spręsti prireikia donorų paramos.

Marta 2015 06 18 12 00

Nors Jungtinių Tautų (JT) organizacija jau pasiūlė 17 bendrų Darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir baigiamas derinti šios politikos turinys, iki šiol vyksta derybos dėl Darbotvarkės po 2015 metų priemonių: kokiomis viešomis ir privačiomis lėšomis DVT bus įgyvendinami? Kokių finansų politikos sprendimų ar sisteminių pokyčių prireiks, kad pasaulio valstybės užtikrintų numatytą vystymąsi socialinėje, ekonominėje ir aplinkosaugos srityse? Diskusijos dėl DVT įgyvendinimo priemonių vyks keliuose 2015 metais rengiamuose viršūnių susitikimuose. Pirmoji ir pagrindinė – tai finansavimo vystymuisi klausimams skirta konferencija Adis Abeboje (Etiopija) 2015 metų liepos 13-16 d. Nuo šios konferencijos rezultatų daugiausia priklausys ir tarpvyriausybinių derybų bei susitarimų dėl naujųjų tikslų turinys, svarstomas JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke šių metų rugsėjį.

Marta 2015 05 28 12 00

Gegužės 26 d. vyko Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų (vystomojo bendradarbiavimo) tarybos posėdis, kur buvo priimti svarbūs sprendimai finansavimo vystymuisi, oficialios pagalbos vystymuisi, darbotvarkės po 2015-ųjų ir kitais politikos klausimais. Prieš posėdį NNVBO Platforma kartu su partneriu LITDEA LR Užsienio reikalų ministerijai pateikė poziciją, suderintą su europinės NVBO konfederacijos CONCORD nuostatomis. Joje išsakyti raginimai konkrečiai numatyti saistančius įpareigojimus, kaip ir iki kada bus pasiekti Darnaus vystymosi tikslai, skiriant jau seniai žadamą finansavimą.

Marta 2015 05 25 12 00

Švietimas, mikrokreditai ir produktyvesnis žemės ūkis gali padėti įveikti skurdą vargingai gyvenančiose šalyse, tvirtina Erikas Solheimas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) Paramos vystymuisi komiteto vadovas. Jo teigimu, tą įrodo tokių šalių, kaip Vietnamas ar Bangladešas, pavyzdžiai. E. Solheimo įsitikinimu, kad būtų įveiktas skurdas tetrūksta tik vieningos politinės valios: „Jei stipriausi pasaulio politikai – pradedant Baracku Obama, Kinijos prezidentu ir baigiant Lietuvos bei kitų mažų šalių vadovais – nuspręs, kad nori įveikti skurdą, taip ir bus. Mes žinome, kaip tai padaryti, ir turime tam visus reikiamus resursus.“

Marta 2015 05 18 12 00

Lietuva nori įstoti į turtingųjų klubu vadinamą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), tačiau iki šiol nebuvo aktyvi padėti besivystančioms šalims, kas šiaip jau yra turtingųjų valstybių priedermė. Kaip teigia Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos vykdančioji direktorė Marta Čubajevaitė, Lietuvos oficialioji parama vystymuisi nuolatos menksta. „Nepaisant tarptautinio lygmens pareiškimų iki 2015-ųjų Lietuvos skiriamą oficialiąją paramą vystymuisi padidinti iki 0,33 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, Lietuvos parama vystymuisi mažėja. 2013 m. ji tesudarė 0,11 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, o 2014 m. – vos 0,09 proc.“, - sako M. Čubajevaitė, kuri dalyvavo diskusijoje apie Lietuvos stojimą į EBPO. Jos teigimu, toks oficialiosios paramos vystymuisi mažėjimas nėra suderinamas su Lietuvos siekiu įstoti į „turtingųjų klubą”.

Marta 2015 04 16 12 00

NNVBO Platforma dalyvauja specialioje tarpžinybinėje darbo grupėje, rengiančioje „Globaliojo švietimo koncepciją“. Koncepcija turėtų tapti orientaciniu dokumentu sprendimų priėmėjams, siekiant globaliojio švietimo tikslų Lietuvoje. Dokumente apibrėžiama sąvoka, situacija, kitų šalių patirtis bei atsakingi vykdytojai. Primename, kad NNVBO Platforma 2014 m. pavasarį subūrė neformalią NVO grupę ir paskelbė bendrą poziciją, skirtą dialogui su institucijoms, dėl globaliojio (vystomojo) švietimo sistemingo įgyvendinimo Lietuvoje svarbos.

Giedre 2015 04 13 12 00

Europos Komisija balandžio 8 dieną paskelbė preliminarius valstybių narių ir ES institucijų oficialios paramos vystymuisi 2014 metais duomenis, pagal kuriuos kolektyvinė ES ir šalių narių parama praėjusiais metais padidėjo 1,7 mlrd. eurų arba 2,4 procento, palyginti su 2013-aisiais, ir sudaro 58,2 mlrd. eurų – 0,42 procento bendrųjų nacionalinių pajamų. ES išlieka didžiausia paramos besivystančioms šalims teikėja pasaulyje. Tačiau, lyginant su ankstesniais metais, Lietuvos skirta oficiali parama vystymuisi 2014 metais sumažėjo.

Marta 2015 04 08 12 00

Kviečiame skaityti žurnalistės Rositos Garškaitės parengtą interviu. Kas penktas žmogus pasaulyje gyvena už mažiau nei 1,25 dolerio per dieną, kas aštuntas yra nuolat kamuojamas bado. Apie besivystantį pasaulį dažniausiai kalbame, pabrėždami ten vešinčias problemas, nors galėtume atkreipti dėmesį į tai, kaip su jomis kovojama. Net pusę visos paramos vystymuisi pasaulio mastu teikia Europos Sąjunga (ES). Lietuva, tapdama jos nare 2004 metais, taip pat įsipareigojo šiam tikslui ir šiuo metu skiria 0,11 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). 2015-ieji paskelbti Europos metais vystymuisi. Šia proga apie Lietuvos veiklos šioje srityje dešimtmetį portalas lzinios.lt kalbina Martą Čubajevaitę, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos (NNVBOP) vykdančiąją direktorę.Pasak jos, lietuviai sutinka, kad skurstantiems kitose šalyse reikia padėti, tačiau nesupranta, kas jau yra daroma ir kaip patys gali prisidėti.1   2   3