Lietuvos naujienos

Spalis: kovos su skurdu mėnuo

2016 10 04 12 00 Marta


Nuo 1990-ųjų daugiau nei perpus sumažėjo gyvenančių ypač dideliame skurde. Ir nors tai- didžiulis pasiekimas, vienas iš penkių žmonių besivystančiuose regionuose vis dar tebegyvena už mažiau nei 1,25 dolerio per dieną, milijonai uždirba vos šiek tiek daugiau, didelis skaičius žmonių rizikuoja vėl papulti į šią grupę. Skurdas- tai ne tik pajamų užsitikrinti pragyvenimą trūkumas. Tai ir alkis, ribotos galimybės gauti išsilavinimą ar kitas būtiniausias paslaugas, dalyvauti politiniuose sprendimuose, patiriama socialinė diskriminacija ir atskirtis. Spartus ekonomikos augimas tokiose šalyse kaip Kinija ir Indija padėjo milijonams ištrūkti iš skurdo, tačiau net ir pasiekta pažanga nėra tolygi. Moterys daug dažniau nei vyrai skursta dėl nevienodų galimybių gauti apmokamą darbą, įgyti išsilavinimą ar paveldėti turtą. Be to, klimato kaita, konfliktai ir maisto nesaugumo sukelia papildomas grėsmes papulti į skurdo spąstus. Tad ekonomikos augimas privalo būti integracinis, kuriantis tvarias darbo vietas ir skatinantis lygybę.

Faktai

  • 836 milijonai žmonių vis dar gyvena ypač dideliame skurde.  
  • Vienas iš penkių asmenų besivystančiuose regionuose gyvena už mažiau nei 1,25 dolerio per dieną. Dauguma jų gyvena Pietų Azijoje arba Užsachario Afrikoje.
  • Itin didelis skurdas dažnas mažose, silpnose ir konfliktų kamuojamose šalyse.
  • Vienas iš keturių vaikų iki penkerių metų visame pasaulyje yra nepakankamo ūgio savo amžiui.
  • 2014-aisiais kiekvieną dieną 42.000 žmonių dėl karinių konfliktų turėjo palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio.
  • 2015 m. apie 640 tūkst. Lietuvos gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos, t.y. vienas asmuo pragyvenimui turėjo 259 eurus per mėnesį (~9,63 dolerius dienai). 

Darnaus vystymosi tikslai yra drąsus įsipareigojimas užbaigti pradėtą kovą su skurdu ir galutinai jį panaikinti iki 2030.  Pirmojo Darnaus vystymosi tikslas- sumažinti skurdą, t.y.:

  • Iki 2030 m. užtikrinti, kad žmonės visame pasaulyje gyvens aukščiau ypač didelio skurdo ribos, kuria dabar laikoma mažiau nei 1,25 dolerio per dieną.       
  • Užtikrinti, jog visi žmonės, ypač skurdžiausiausios ir pažeidžiamiausios visuomenės grupės, yra socialiai apsaugotos, pavyzdžiui: netekę darbo, susirgę ir t.t. 
  • Užtikrinti, jog socialinei politikai skiriami ištekliai kurs vienodas galimybes skurdžiau gyvenantiems žmonėms naudotis būtiniausiomis paslaugomis, užtikrins lygias teises į ekonominius išteklius, taip pat į žemės ir kitų formų turto nuosavybę ir kontrolę, paveldėjimą, gamtos išteklius ir naujas technologijas.
  • Užtikrinti skurdžiau gyvenančių žmonių atsparumą ekstremaliems įvykiams, susijusiems su klimato kaita, pavyzdžiui, potvyniams ir sausroms, bei taip pat kitiems ekonominiams, socialiniams ir aplinkos sukrėtimams.


Spalio 16-ąją minime pasaulinę maisto dieną, 17-ąją tarptautinę kovos su skurdu dieną. 

Pasiūlymus pamokoms, neformaliems jaunimo užsiėmimams galite rasti čia. 


 
Komentarai