Lietuvos naujienos

Lapkritis: švaraus vandens ir higienos mėnuo

2016 11 05 12 00 justina


Švarus ir visiems prieinamas vanduo yra esminė pasaulio, kuriame norime gyventi, dalis. Mūsų planetoje yra pakankamai gėlo vandens, tačiau dėl prasto valdymo, infrastruktūros, kasmet milijonai žmonių, iš jų dauguma vaikai, miršta nuo ligų, susijusių su netinkama higiena ar dėl nepakankamo vandens kiekio. Vandens trūkumas, prasta vandens kokybė ir nepakankama sanitarija neigiamai veikia maisto saugumą ar net įtakoja gyvenimo pasirinkimus, pvz.: dėl tinkamų tualetų trūkumo mokyklose paauglės mergaitės dažnai nustoja lankyti mokyklą. Sausros taip pat kamuoja skurdžiausias pasaulio šalis, tokiu būdu gilindamos bado ir nepakankamos mitybos problemas.

Faktai
 • Iki 2050, bent vienas iš keturių žmonių tikriausiai gyvens šalyje, kurioje chroniškai trūks gėlo vandens.
 • Bent 1,8 milijardo žmonių visame pasaulyje geriamąjį vandenį išgauna iš fekalijomis užerštų vandens telkinių.
 • Vandens trūksta daugiau kaip 40% pasaulio gyventojų. Prognozuojama, kad šis skaičius tik didės; jau dabar daugiau kaip 1,7 milijardo žmonių gyvena prie upių, kur vandens išnaudojimas viršija jų papildymą.
 • 2,4 milijardai žmonių neturi galimybės naudotis pagrindinėmis sanitarijos paslaugomis, pavyzdžiui, tualetais.
 • Daugiau nei 80% su žmogaus veikla susijusių nuotekų yra išleidžiamos nevalytos tiesiai į upes ar jūrą.
 • Kasdien beveik 1000 vaikų miršta dėl lengvai išvengiamų viduriavimo ligų, sukeltų nešvaraus vandens ar sanitarijos.
 • Hidroenergija yra svarbiausias ir plačiai naudojamas atsinaujinantis energijos šaltinis; nuo 2011 metų ji sudarė 16% visos elektros gamybos pasaulyje.
 • Maždaug 70% iš upių ar ežerų paimamo vandens yra sunaudojama laistymui.
 • Potvyniai ir kitos su vandeniu susijusios nelaimės lemia beveik 70% stichinių nelaimių mirčių.

Šeštuoju Darnaus vystymosi tikslu siekiama visiems pasaulio gyventojams užtikrinti prieigą prie švaraus vandens ir tinkamą higieną:

 • Iki 2030 metų visiems pasaulio gyventojams užtikrinti prieigą prie saugaus ir švaraus geriamojo vandens.
 • Iki 2030 metų užtikrinti visiems tinkamas sanitarijos bei higienos sąlygas, panaikinti tuštinimąsi atvirose erdvėse, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir mergaitėms bei kitoms labiausiai pažeidžiamoms grupėms.  
 • Iki 2030 metų pagerinti vandens kokybę, mažinant taršą, naikinant sąvartynus ir kuo labiau sumažinant pavojingų chemikalų ir medžiagų išskyrimą, per pusę sumažinant nevalytų nuotekų kiekį ir ženkliai padidinant atliekų perdirbimą bei saugų pakartotinį naudojimą pasauliniu mastu.
 • Iki 2030 metų ženkliai padidinti vandens naudojimo veiksmingumą visuose sektoriuose ir užtikrinti tausų gėlo vandens paėmimą ir tiekimą, taip siekiant išspręsti vandens stygiaus problemas ir ženkliai sumažinti žmonių, kenčiančių vandens trūkumą, skaičių.
 • Iki 2030 metų įdiegti kompleksinį vandens išteklių valdymą visais lygiais, įskaitant atitinkamai ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
 • Iki 2020 metų apsaugoti ir atkurti su vandeniu susijusias ekosistemas, įskaitant kalnus, miškus, pelkes, upes, vandeninguosius sluoksnius ir ežerus.

Lapkričio 19-ąją minime pasaulinę tualeto dieną. Daugiau aktualių naujienų mūsų Facebook puslapyje.

Pasiūlymus, kaip prie DVTikslų įgyvendinimo gali prisidėti ir TU,  gali rasti čia.

Pasiūlymus pamokoms, neformaliems jaunimo užsiėmimams galite rasti čia.

Darnaus vystymosi tikslus projekto "Pasaulis po 1 stogu" metu mums pristatyti ir viešinti padeda LR Užsienio reikalų ministerijos iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos skiriamos lėšos

 
Komentarai