Lietuvos naujienos

Gruodis: atsakingo vartojimo ir gamybos mėnuo

2016 12 01 12 00 justina


Atsakingas vartojimas ir gamyba skatina išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą, darnios infrastruktūros kūrimą bei siekia užtikrinti, jog visi pasaulio gyventojai galėtų gauti pagrindines socialines paslaugas bei dirbti orų darbą. Atsakingas vartojimas ir gamyba taip pat gali prisidėti prie vystymojo bendradarbiavimo pastangų: sumažinti išlaidas aplinkos ir socialinei apsaugai, sustiprinti ekonominį konkurencingumą bei sumažinti skurdą. Atsakingu vartojimu ir gamyba siekiama "padaryti daugiau ir geriau, bet sunaudoti mažiau". Atsakingam vartojimui ir gamybai įgyvendinti būtinas sisteminis požiūris ir bendradarbiavimas tarp visų veikėjų gamybos grandinėje: nuo pat įstatymų leidėjų, reguliuojančių gamybą ir produkcijos ženklinimo principus, socialiai atsakingų ir darna besirūpinančių gamintojų iki pat atsakingai besirenkančių vartotojų.

Faktai

 • Kiekvienais metais maždaug trečdalis visų maisto produktų – t.y. apie 1,3 mlrd tonų, kurių vertė maždaug 1 trilijonas JAV dolerių – yra išmetami vartotojų ir pardavėjų, o taip pat sugenda dėl prastos transporto infrastruktūros ar netinkamų derliaus nuėmimo praktikų. Tuo tarpu beveik 1 milijardas žmonių alksta, o dar vienas milijardas neturi pakankamai maisto.
 • Pertiklinis maisto vartojimas kenkia mūsų sveikatai ir aplinkai- 2 milijardai žmonių visame pasaulyje turi antsvorio arba yra nutukę.
 • Nors maisto gamyba (žemės ūkis, maisto perdirbimas) daro esminį poveikį aplinkai, namų ūkiai taip pat ją įtakoja per savo mitybos pasirinkimus ir įpročius.
 • Žemės degradacija, mažėjantis dirvos derlingumas, netvarus vandens panaudojimas, pernelyg intensyvi žvejyba, vandenynų aplinkos blogėjimas- viskas mažina galimybes gaminti maistą.
 • Maisto sektorius sunaudoja apie 30 procentų visos pasaulio energijos ir išmeta maždaug 22 procentus visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
 • Geriamas vanduo sudaro mažiau nei 3 procentus pasaulio vandens atsargų: 2,5 procento yra įšalęs, o likę 0,5 procento yra prieinami žmonėms patenkinti visus gėlo vandens poreikius.
 • Žmogus teršia vandenį greičiau nei upės ir ežerai gali jį perdirbti ir išvalyti.
 • Daugiau nei 1 milijardas žmonių vis dar neturi švaraus geriamo vandens.
 • Per didelis vandens naudojimas prisideda prie pasaulinio vandens trūkumo.
 • 2013 metais vos penktadalis pasaulyje sunaudojamos energijos buvo pagamintas iš atsinaujinančių šaltinių.
 • Jei žmonės visame pasaulyje pradėtų naudoti tik energiją taupančias lemputes, kasmet būtų sutaupoma apie 120 milijardų JAV dolerių.

12 Darnaus vystymosi tikslu siekiama užtikrinti atsakingą vartojimą ir gamybą:

 • Visose šalyse įgyvendinti dešimties metų trukmės darnaus vartojimo ir gamybos programas.
 • Iki 2030 metų pasiekti darnų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą jų naudojimą.
 • Iki 2030 metų perpus sumažinti vienam gyventojui tenkantį pasaulinį maisto švaistymą, taip pat sumažinti maisto nuostolius gamybos ir tiekimo grandinėse.
 • Iki 2020 metų užtikrinti aplinkai nekenksmingų chemikalų ir visų atliekų tvarkymą per jų gyvavimo ciklą, laikantis suderintų tarptautinių programų, ir labai sumažinti jų išmetimą į orą, vandenį ir dirvožemį, kad kuo labiau sumažėtų neigiamas jų poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai.
 • Iki 2030 metų labai sumažinti atliekų susidarymą, taikant prevenciją, mažinimą, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą.
 • Skatinti bendroves, ypač dideles ir tarptautines bendroves, taikyti darnias praktikas ir įtraukti informaciją apie damią veiklą į jų ataskaitų rengimo ciklą.
 • Skatinti darnią viešųjų pirkimų praktiką vadovaujantis nacionaline politika ir prioritetais.
 • Iki 2030 metų užtikrinti, kad žmonės visame pasaulyje turėtų atitinkamos informacijos ir būtų informuoti apie darnų vystymąsi ir darnų sugyvenimą su gamta.


Gruodžio 3-iąją minime tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, gruodžio 5- tarptautinė savanorių diena, gruodžio 18- tarptautinė migrantų diena. Daugiau aktualių naujienų mūsų Facebook puslapyje.

Pasiūlymus, kaip prie DVTikslų įgyvendinimo gali prisidėti ir TU,  gali rasti čia.

Pasiūlymus pamokoms, neformaliems jaunimo užsiėmimams galite rasti čia.

Darnaus vystymosi tikslus projekto "Pasaulis po 1 stogu" metu mums pristatyti ir viešinti padeda LR Užsienio reikalų ministerijos iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos skiriamos lėšos

 
Komentarai