Lietuvos naujienos

GLEN programa laukia Tavęs

2016 12 05 12 00 Marta


Ar norėtum tapti aktyviu globaliojo švietimo tinklo dalyviu, sužinoti daugiau bei įgyti praktinių žinių sprendžiat globalius iššūkius? Ar norėtum aktyviai įgyvendinti Jungtinių Tautų patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus savanoriaujant? Ar pasinaudotum galimybe vykti į stažuotę Afrikoje ir Azijoje? Jei taip, NNVBO Platforma kviečia dalyvauti GLEN mokymų bei stažuotės partnerėse šalyse - Ganoje arba Indijoje - programoje. Anketą kartu su gyvenimo aprašymu pateiki iki 2017 m. sausio 8 d. el. paštu justina@pagalba.org

Global Education Network (GLEN) - tai aktyvus mokymo bei mokymosi procesas, kuriuo siekiama suprantamai pristatyti šiuo metu pasaulyje kylančius iššūkius, jų priežastis, perteikti globalių procesų raidą ir procesus, taip pat paskatinti ir įgalinti visuomenę aktyviai bendradarbiauti kuriant abipusės pagarbos ir supratimo globalius santykius.

„GLEN Multipliers Cycle“ – tarptautinė mokymų ir stažuotės programa, kurioje 21 – 30 metų atrinkti asmenys dalyvauja:
a) mokymuose Europoje (2 mokymų kursai);
b) stažuotės programoje šalyje partnerėje, kurioje reikalinga dalyvio turima patirtis (2017 m. Lietuvos GLEN programos dalyviai stažuotes vykdys Ganoje ir Indijoje) ;
c) grįžę įgyvendina globaliojo švietimo veiklas Lietuvoje;
d) pristato savo mokymosi bei veiklų procesą ReNEW (į(si)vertinimo) susitikime Vokietijoje.

Stažuotės metu dalyviai gyvens vietinėse bendruomenėse, mokysis ir dalinsis savo įgūdžiais ir žiniomis, kartu iniciuos ir įgyvendins projektus. Šiemet dalyviai iš Lietuvos turės galimybę stažuotes vykdyti šiose organizacijose:

•    Volunteers for Amelioration of Rural Areas (VARAS), NGO  – Volta regionas, Gana
Vietos bendruomenės stiprinimas, socialinis verslas, amatai. Projekto metu bus siekiama prisidėti prie vietinių amatininkų ir kultūrinio paveldo (amatų, menų) puoselėtojų stiprinimo, socialinio verslumo skatinimo. VARAS taip pat vykdo bendruomenių mokymus, švietimo programas mokyklose, suteikia sveikatos priežiūros paslaugas, kuria ir steigia mokymo erdves, įgūdžių mokymų (ang. skill-based education) centrus, siekiant bendruomenės stiprinimo ir įgalinimo. Kente – viena iš garsiausių ir plačiausiai žinomų Afrikos audinių rūšių ir audimo tradicijų. Tai unikalus tradicinis amatas, atspindintis ir kultūrinį paveldą, ir tradicijas ir vietinių bendruomenių išskirtinumą. Detalų projekto aprašymą (anglų kalba) galite rasti čia.

•    Peace Trust, NGO  - Tamilnadas, Pietų Indija 
Vietinės bendruomenės stiprinimas, socialinės paslaugos, edukacija ir švietimas.  Peace Trust – organizacija, kuri aktyviai veikia švietimo, vaikų teisių, aplinkosaugos, tvaraus vystymosi, moterų įgalinimo ir profesinių mokymų srityje. Stažuotės metu dalyviai prisidės prie švietimo ir įgūdžių mokymo (ang. skill-based education) vykdymo ir plėtros, komunikacijos veiklų. Detalų projekto aprašymą (anglų kalba) galite rasti čia.  

GLEN programos trukmė: 2017 m. kovo mėn. iki 2018 m. kovo mėn.; 3 mėn. stažuotė numatyta liepos-spalio mėn. Su atrinktais dalyviais bus pasirašomos 12 mėn. programos dalyvio sutartys.

Programą sudaro:  

 • Intensyvūs mokymų kursai (ang. Training seminars)
  1 kursas - balandžio mėn. 24 d. – 29 d. Vokietijoje
  2 kursas - birželio mėn. 12 d. – 17d. Čekijoje. Temos – globalūs iššūkiai, vystomasis bendradarbiavimas, tolerancija, stažuotės aptarimas ir veiklų planavimas
 • 3 mėn. stažuotė Ganoje arba Indijoje
 • Baigiamasis į(si)vertinimo seminaras (ReNEW) 2018 m. kovo/balandžio mėn. Vokietijoje.
 • Praktinė fazė- globaliojo švietimo (ang. Global education) veiklų įgyvendinimas Lietuvoje (2017 m. ruduo – 2018 m. pavasaris)
 • Tolimesnis dalyvavimas NNVBO Platformos veiklose, globalaus švietimo iniciatyvose, pagalba ir mentorystė iš NNBVO Platformos
 • Prisidėjimas prie GLEN programos stiprinimo ir plėtros Lietuvoje (lėšų pritraukimas, viešinimas, advokacija ir kita).

 Kviečiame dalyvauti, jei:

 • Nori aktyviai prisidėti/ jau prisidedi ir dalyvauji globaliose veiklose 
 • Turi atitinkamas anglų kalbos žinias (ne žemesnis nei B2 lygis)
 • Atvirumas, noras prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų (DVTikslai) įgyvendinimo
 • Esi 21- 30 amžiaus (paraiškos teikimo dieną turi būti 29 metai) ir Lietuvos pilietis
 • Gali dalyvauti visuose (!) programos etapuose
 • Nesi dalyvavęs GLEN savanorių programoje
 • Turi stažuotės programos vykdymui reikalingos tinkamos patirties ar žinių, įgūdžių (žr. detalius projektų aprašymus)

Privalumai:

 • Dalyvavimas visuomeninėse ir pilietinėse organizacijose, iniciatyvose, veiklose
 • Savanoriškos veiklos patirtis

Programos dalyvių dalyvavimą mokymuose, pragyvenimą, keliones išlaidas bei dalį dalyvių parengimo finansuoja LR Užsienio reikalų ministerija iš Vystomojo bendradarbiavimo ir pagalbos demokratijai programos. Dalyviai bus skatinami prisidėti ir padėti NNVBO Platformai pritraukti lėšas programos plėtrai ir tęstinumui užtikrinti. 

Sužinoti daugiau apie GLEN programą galite iš buvusių GLEN savanorių, kurių įspūdžius rasite čia bei  GLEN Europe tinklo internetinėje svetainėje.

Jei susidomėjote, užpildykite anketą ir kartu su gyvenimo aprašymu iki 2017 m. sausio mėn. 8 dienos siųskite el. paštu  justina@pagalba.org.  Atrinkti kandidatai bus informuoti bei interviu vyks 2017 m. sausio mėn.

Justina Kaluinaitė
NNVBO Plaforma (GLEN Lithuania)
justina@pagalba.org, +370-6700-2344

Logotipu_juosta.jpg

 
Komentarai