Lietuvos naujienos

CONCORD Aidwatch ataskaita: ES oficialiosios paramos vystymuisi (OPV) atotrūkis kelia grėsmę darniam vystymuisi

2016 10 26 12 00 Marta


Briuselis, 26/10/2016 - Europos Sąjungai vėl nepavyko įgyvendint savo įsipareigojimo iki 2015 m. skirti 0,7% bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) oficialiajai paramai vystymuisi (OPV) teigiama šiandien paskelbtoje CONCORD Aidwatch ataskaitoje. Kol kas tik penkios šalys, Danija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė, įgyvendino šį tikslą, o tai reiškia, jog ES lieka "skolinga" 36.9 milijardus eurų besivystančioms šalims.

Anot Amy Dodd, Jungtinės Karalystės paramos vystymuisi tinklo direktorės: "ES parama vystymuisi, skiriama kokybiškam išsilavinimui, sveikatos apsaugai, keičia žmonių gyvenimus ir prisideda prie pasaulinio darnaus vystymosi. Naujasis ES tikslas- iki 2030 pasiekti 0,7% BNP skiriamų oficialiajai paramai vystymuisi rodiklį- yra pernelyg tolimas ir neaiškus, ypač, jei iki 2030 siekiama įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus ir panaikinti pasaulinį skurdą ir jo apraiškas."

"Europos lyderiai privalo laikytis įsipareigojimo skirti 0,7% BNP oficialiajai paramai vystymuisi bei užtikrinti, kad skiriama parama yra panaudojama efektyviai. Tai visų pirma reiškia, jog reikia nustoti didinti paramos apimtis išlaidomis, turinčiomis abejotiną poveikį vystymuisi, pavyzdžiui, studentų išlaidoms donorų šalyse, skolų nurašymui ar sąlygotąjai pagalbai (angl. tied aid). Tai itin aktualu kalbant apie išlaidas, susijusias su pabėgėliais: tai sritis, kurioje ES valstybės narės turi moralinę pareigą padėti, tačiau jokiu būdu neperskirstant ir nenukreipiant ten paramai vystymuisi skirtų lėšų."- sako Seamus Jeffreson, CONCORD direktorius. 

CONCORD Aidwatch analizė (visa ataskaita, anglų kalba) rodo, jog 2015 m. apie 17% visos ES, t.y. Europos Komisijos ir šalių narių, skirtos paramos vystymuisi sudarė donorų išlaidos, pavyzdžiui, nurašomos skolos, parama studentams, pabėgėliams ar sąlygotoji pagalba.

 
Komentarai