Lietuvos naujienos

Marta 2013 02 04 12 00

Besirengiant neformaliajam vystomojo bendradarbiavimo ministrų susitikimui š.m. vasario 11 dieną Dubline, Lietuvos ir Latvijos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos kreipėsi į susitikime šalį atstovausiančius pareigūnus, išreikšdamos bendrą poziciją dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) darbotvarkės po 2015-jų (angl. post-2015 agenda).

Mariana 2012 12 14 12 00

Rekomendacijos "Žmogaus teisės ir demokratija vystomajame bendradarbiavime" buvo diskutuojamos ir tvirtinamos Baltijos šalių nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų atstovų 2012 m. spalio 2 d. vykusios konferencijos „Žmogaus teisių gynimas ir demokratijos stiprinimas besivystančiose valstybėse – Baltijos šalių indėlis“ metu.

Marta 2012 12 14 12 00

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti koncepcijas Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams įgyvendinti 2013 metais.

Marta 2012 12 13 12 00

2012 gruodžio 5 dienos LR Vyriausybės sprendimu Vystomojo bendradarbiavimo (VB) ir humanitarinės pagalbos įstatymo projektas perduotas svarstyti LR Seimui. Kartu teikiamas ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Mariana 2012 12 13 12 00

Savo poziciją dėl pasaulinės vystymosi darbotvarkės po 2015- ųjų Platforma išsakė teikdama rekomendacijas Europos Komisijos skelbtos viešos konsultacijos metu. Platforma pasisakė už žmogaus teisėmis grįstą globalų susitarimą, pakeisiantį Tūkstantmečio vystymosi tikslus po 2015-ųjų. Privaloma, kad naujasis susitarimas apimtų politikos suderinamumo vystymuisi, tvarios plėtros principus bei siektų mažinti nelygybę.

donatasj 2012 09 04 12 00

Tarptautinė organizacija Freedom House ir Baltarusijos žmogaus teisių namai rugpjūčio 27-28 dienomis Vilniuje surengė žmogaus teisių gynėjų darbo sesiją, skirtą nustatyti universalią "politinio kalinio" sąvokos sampratą. Be visuotinai naudojamos sutartos politinio kalinio sąvokos nedemokratiškų režimų žmogaus teisių gynėjams daug sunkiau padėti kalintiems už savo įsitikinimus politiniams aktyvistams ir disidentams. Seminare darbavosi žmogaus teisių specialistai iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos. Plačiau skaitykite čia: http://www.freedomhouse.org/article/human-rights-defenders-azerbaijan-belarus-russia-and-ukraine-call-universal-definition-

2012 08 24 15 19

Azerbaidžano sostinėje Baku penktadienį prasideda savaitę truksiantis Lietuvos ir Azerbaidžano jaunimo vasaros forumas. Šių metų balandžio 2-ąją Azerbaidžano ir Lietuvos tarpvyriausybinė dvišalė bendradarbiavimo komisija Baku pasirašė protokolą, kuriame numatytas bendradarbiavimas mokslo, kultūros, meno srityse, bendrų forumų šalių jaunimui rengimas. Pagal šį protokolą, rugpjūčio 24-31 dienomis Gabaloje ir Nabrane organizuojamas vasaros forumas jaunimui iš Azerbaidžano ir Lietuvos. Jo metu dalyvaujant abiejų šalių jaunimui vyks konferencijos, kultūros vakarai, įvairūs intelektualūs žaidimai. Forumo dalyviai vyks į ekskursijas, aplankys istorines vietas, apžiūrės gražias gamtos vietas Gabaloje, Šekyje ir Gobustane, taip pat susipažins su sostine Baku, aplankys valstybinį Gobustano rezervatą, masinę kapavietę Guboje. Daugiau skaitykite Delfi portale: http://www.delfi.lt/news/daily/education/prasideda-lietuvos-ir-azerbaidzano-jaunimo-forumas.d?id=59375233#ixzz24SunstHR

2012 08 07 15 27

Užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė rugpjūčio 7 dieną Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir Mykolo Romerio universiteto organizuojamos vasaros mokyklos atidaryme pabrėžė piliečių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį plėtojant demokratinius ir vertybinius Europos institutus bei įgyvendinant pagrindiniuose ES teisiniuose instrumentuose įtvirtintas teises. Pasak jos, Europos Sąjungai susiduriant su globalizacijos ir nestabilios euro zonos iššūkiais, neišvengiami tam tikri instituciniai pokyčiai, kurie negali būti atsieti nuo pamatinių demokratinių vertybių ir principų užtikrinimo. Lisabonos sutartyje įtvirtinta Europos piliečių iniciatyva skatinamas aktyvus pilietiškumas yra vienas esminių tokio pobūdžio principų. Savaitę truksiančioje vasaros mokykloje „Lisabonos sutarties vaidmuo stiprinant pilietiškumą“ („Using Lisbon Treaty for Building Active Citizenship”) dalyvaus daugiau kaip 30 nevyriausybinių organizacijų atstovų iš įvairių Europos šalių. Užsiėmimų metu bus nagrinėjamos Europos Sąjungos pilietybės, žmogaus teisių ir laisvių temos, Lisabonos sutarties įtaka pilietiškumo stiprinimui, kiti aktualūs klausimai. Bus siekiama užmegzti partnerystės ryšius tarp atskirų nevyriausybinių organizacijų ir pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais, taip prisidedant prie stipresnės ir glaudesnės pilietinės visuomenės Europos Sąjungoje kūrimo.

2012 06 29 23 12

Buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus per interviu Gruzijos kanalui tv.news.ge tvirtino, kad nepaisant pastangų tapti laisvos Vakarų visuomenės dalimi, Gruzija iki šiol tokia nėra. Ir tuo jis yra nusivylęs. Pasak jo, nuo Rusijos – Gruzijos karo momento 2008 metais prabėgo keleri metai, tačiau dabar „apie jį niekas nebekalba“, pasitenkindami esama situacija. V. Adamkus taip pat pažymėjo, kad Rusijos valdžios idėja įsteigti panašią sąjungą į Europos Sąjungą jam „neteikia jokių vilčių“, o pačiai Rusijai reikia ne tik kalbėti apie demokratiją, bet ir ją įsisavinti, nes „demokratijos iš vadovėlių neišmoksi“. Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vadamkus-gruzijos-klausima-reikia-grazinti-i-darbotvarke.d?id=59021271#ixzz20LYjomT0

2012 06 21 10 25

Ketvirtadienis, birželio 21 d. (Rio de Žaneiras). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kalbėdama Brazilijoje vykstančioje pasaulinėje aukšto lygio Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijoje, pabrėžė, kad saugų pasaulio vystymąsi užtikrinantys sprendimai turi būti priimami solidariai ir nedelsiant. Tam, kad pasiektume tvarios plėtros tikslus, turime būti pažangūs, jautrūs ir atsakingi. „Būdami pažangūs, atsakingi ir jautrūs, mes galime žengti didžiulį žingsnį pirmyn link tvaresnės mūsų planetos ateities. Ir, svarbiausia, turėtume nepamiršti, kad net ir maži darbai yra reikšmingi. Dar daugiau, kartais jie virsta dideliais pokyčiais. Kai veikiama kartu, peržengiant nacionalines sienas, tuomet netgi tokios mažos valstybės kaip Lietuva gali prisidėti prie aplinką tausojančios ekonomikos užtikrinimo, tuo pat metu skatinant jos augimą\", - teigė Prezidentė. Lietuva, pasak šalies vadovės, geba derinti ekonomikos augimą ir aplinkosaugą. Perėjus prie rinkos ekonomikos, Lietuvoje tris kartus išaugo energijos naudojimo efektyvumas - tai pačiai produkcijai ar paslaugai sunaudojama keliskart mažiau energijos nei komandinės ekonomikos laikais, o užterštumas 2-3 kartus mažesnis nei sovietmečiu. Atnaujinus automobilių parką ypač, net 5 kartus, sumažėjo oro tarša iš transporto sektoriaus.Eurostato duomenimis energijos naudojimo efektyvumas Lietuvoje yra didžiausias tarp naujųjų ES šalių iš Centrinės ir Rytų Europos. Prezidentės teigimu, tarp ekonominio augimo, energetinio saugumo ir efektyvumo ir aplinkos apsaugos turi būti teisingas balansas. Viena vertus, priklausydami nuo vienintelio išorinio energijos tiekėjo, sunaudojame daug vietinės biomasės, kaip energijos šaltinio, kurio mums reikia, norint atsverti šią priklausomybę. Tačiau, antra vertus, per 20 metų mums pavyko padidinti savo miškų plotą 11 proc. ir šiuo metu mūsų ekonomikos augimas yra vienas greičiausių. Pavyzdžiu, kai pilietinė iniciatyva virsta visuotine akcija ir keičia žmonių mąstyseną, šalies vadovė įvardijo akciją „Darom\", kuri kiekvieną pavasarį suburia vietinius žmones švarinti aplinką. Prasidėjusi Baltijos šalyse, ši akcija dabar virto milžiniška tarptautine kampanija visame pasaulyje. Konferencijos išvakarėse akcija vyko Rio de Žaneire, kur buvo tvarkomas šio miesto parkas. JT darnaus vystymosi konferencija - vienas didžiausių pasaulio forumų, kuriame valstybių ir vyriausybių vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ieško sprendimų, kaip tausoti aplinką nestabdant pasaulio ekonomikos augimo. Konferencijoje taip pat diskutuojama apie ekologiškos ekonomikos plėtrą, už tvarią raidą atsakingų JT institucijų efektyvumo didinimą ir jų reformavimą. Konferencijoje svarstomi ir Lietuvai aktualūs klausimai: civilizuotas komunalinių atliekų tvarkymas, atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimas, inovacijų svarba plėtojant gamtos išteklius tausojančias gamybos formas. Rytoj Prezidentė pirmininkaus vienai iš keturių aukšto lygio JT konferencijos diskusijų, kurioje bus svarstomos priemonės darniai pasaulio plėtrai užtikrinti, taip pat sakys kalbą Moterų pasaulio lyderių renginyje.

2012 06 15 12 19

Užsienio reikalų ministerija birželio 21-22 dienomis Vilniuje rengia tarptautinę konferenciją „Lytis, mokslas ir demokratija“, kuri yra Lietuvos koordinuojamo Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo (Nordic Baltic Eight, NB8) 2012 metų programos dalis. Renginiu patvirtinamas nuoseklus Lietuvos dėmesys prioritetinei Šiaurės ir Baltijos valstybėse moterų teisių ir lygių galimybių problematikai. Konferencijoje bus diskutuojama lygių galimybių valstybinės švietimo politikos, mokslo ir ugdymo sistemos bei neformalių informacijos sklaidos priemonių vaidmens temomis. Šio renginio aktualumą pabrėžia užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius. Pasak jo, sukvietus geriausius šios srities ekspertus ir ekspertes iš Baltijos ir Šiaurės, Europos Sąjungos Rytų partnerystės, Viduržemio jūros regiono, Afrikos, Artimųjų Rytų valstybių tikimasi sujungti unikalias patirtis, aptarti sėkmingiausius problemų sprendimo pavyzdžius ir numatyti gaires tolesnėms iniciatyvoms. E.Ignatavičius taip pat atkreipia dėmesį, kad lygių galimybių tema yra ilgalaikis Lietuvos užsienio politikos prioritetas, deramai atspindėtas ir 2009-2011 m. Lietuvos pirmininkavimo Demokratijų bendrijai bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai programose. Užsienio reikalų ministerija planuoja tęsti lyčių lygybės temą gvildenančius renginius ir kitais metais, Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai. Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Šiaurės ministrų taryba, Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis.

2012 05 29 09 04

Lietuvos ambasada Gruzijoje ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamentas gegužės 28 dieną Tbilisyje surengė seminarą apie Lietuvos ir Gruzijos partnerystę įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo (VB) projektus. Seminare dalyvavo Gruzijos vyriausybės, Lietuvos ir Gruzijos užsienio reikalų ministerijų, Gruzijos vietos savivaldos institucijų atstovai, vystomojo bendradarbiavimo projektų partneriai iš Estijos, Japonijos ir Europos Komisijos bei projektų vykdytojai iš Gruzijos ir Lietuvos. Lietuvos ambasadorius Gruzijoje Jonas Paslauskas pabrėžė, kad Lietuvos įgyvendinama vystomojo bendradarbiavimo programa Gruzijoje yra matoma ir vertinama, ypač šalies regionuose. „Svarbu, kad šiais projektais pavyko sudominti regionų savivaldybes ir paskatinti jas prisidėti prie bendro itin jautrių problemų sprendimo. Gruzija sėkmingai tęsia Lietuvos pradėtus projektus“, - teigė J. Paslauskas. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento direktorė Izolda Bričkovskienė padėkojo projektų partneriams ir donorams už ilgametį bendradarbiavimą ir svarų indėlį vykdant konkrečius darbus bei pakvietė seminaro dalyvius atviroje diskusijoje įvertinti bendradarbiavimo rezultatus ir paramos Gruzijos strateginių tikslų įgyvendinimui poreikius ir prioritetus. Seminare apžvelgtas vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdymas Gruzijoje. Jų įgyvendintojai iš Lietuvos ir Gruzijos seminaro dalyviams pristatė praktinę savo įgytą patirtį ir išmoktas pamokas. Buvo diskutuojama apie vystomojo bendradarbiavimo programos poveikį Gruzijai, aptartos tolesnės partnerystės perspektyvos. Po renginio įvairiuose Gruzijos regionuose vyko Lietuvos diplomatų susitikimai su savivaldybių vadovais ir vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojais. http://www.urm.lt/index.php?3964921693

2012 05 29 08 57

Šiauliuose gegužės 26 dieną vykusioje Kariuomenės ir visuomenės šventėje Užsienio reikalų ministerija surengė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo Afganistano Goro provincijoje pristatymą. 2011 metais Lietuva Afganistane įgyvendino 37 vystomojo bendradarbiavimo projektus už daugiau kaip 2 milijonus litų. Daugiausia projektų įgyvendinta paramos socialiniam vystymuisi ir sveikatos apsaugos, gero valdymo ir administracinių gebėjimų stiprinimo srityse. Plačiau: http://www.urm.lt/index.php?2554169829

2012 01 19 10 11

Lietuvos iniciatyvą gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Afganistano Goro provincijoje parėmė Japonija, kurios ambasada Kabule ir Afganistano užsienio reikalų ministerija sausio 15 dieną pasirašė susitarimą dėl 7 mln. JAV dolerių paramos centrinės ligoninės Čagčarane rekonstrukcija.

2011 12 08 23 51

Politologas Tomas Janeliūnas teigia, kad Vilniuje vykusio Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ministrų susitikimo rezultatai nėra tokie, kokių tikėjosi Lietuvos diplomatai, tačiau pažymi, jog dėl to reikia kaltinti ne juos, o sprendimus blokavusias Rusiją ir Baltarusiją. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docento teigimu, Lietuvos užsienio reikalų ministerija savo darbą pirmininkaujant ESBO atliko sąžiningai, o svarbiausius susitikimo Vilniuje rezultatus užblokavo Rusija ir Baltarusija.

2011 12 01 15 08

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija lapkričio 28 d. Seime surengė diskusiją "Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetai: Afrika ir moterų sveikata". Seimo Europos informacijos biure įvyko Seimo narių, Užsienio reikalų ministerijos, Prezidentūros ir nevyriausybinių organizacijų atstovų pokalbis apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetus. Buvo pateikti įvairūs aiškinimai, kodėl Afrikos kontinento tarp Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetų nėra. Parlamentarė M.A.Pavilionienė pateikia savąją Lietuvos pagalbos teikimo besivystančioms užsienio valstybėms interpretaciją.

2011 11 14 13 41

Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Nijolė Mockuvienė su darbo vizitu lankosi Kišiniove (Moldovos Respublika), kur susitiks ir su Moldovos sąskaitų rūmų pirmininku Serafimu Urekianu aptarti aktualių valstybinio audito klausimų, tolesnio dvišalio bendradarbiavimo galimybių, taip pat dalyvaus seminare "Parlamento ir Sąskaitų rūmų bendradarbiavimas", skirtame Moldovos Parlamento, Sąskaitų rūmų ir Finansų ministerijos atstovams

2011 11 02 13 56

Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklas LITDEA kartu su Užsienio reikalų ministerija organizuoja konferenciją „Vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys ir tendencijos: Lietuvos vaidmuo rengiantis pirmininkavimui ES 2013 m.“. Konferencijos tikslas - pristatyti vystomojo bendradarbiavimo (VB) ir vystomojo švietimo (VŠ) tarptautines bei nacionalines politikos kryptis, strategijas ir veiklas. Ypač artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES. Konferencijoje dalyvaus Europos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo tinklo TRIALOG vadovė Christine Bedoya (Viena).

2011 09 15 15 06

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys ir Azerbaidžano Respublikos sveikatos apsaugos ministras Ogtaj Shiralijev pasirašė bendradarbiavimo sveikatos priežiūros bei medicinos mokslų srityje susitarimą. Tai pirmasis nuo mūsų šalies nepriklausomybės laikų oficialus dokumentas, jungiantis Lietuvos ir Azerbaidžano pastangas kurti sveikesnę visuomenę abiejose valstybėse.

2011 08 09 12 05

Remiantis „ES donorų atlasu“, Lietuva užima 23-ią vietą iš 27-ių ES valstybių narių pagal besivystančioms šalims suteiktą paramą. Mūsų šalis lenkia Latviją, Estiją, Bulgariją ir Maltą.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14