Lietuvos naujienos

Marta 2014 10 27 12 00

Kviečiame į 1 dienos nemokamą unikalų kvalifikacijos kėlimo seminarą Vilniuje arba Kaune - "NVO institucinių gebėjimų stiprinimas: pabėgėlių atvejis". Vilniuje seminaras vyks š.m. spalio 29 d., o Kaune š.m. spalio 30 d.

Marta 2014 10 24 12 00

Spalio 22-30 d. Vilniuje, o lapkričio 4-16 d. ir kituose Lietuvos miestuose vyks aštuntasis tarptautinis dokumentinio kino festivalis „Nepatogus kinas“. Šiais metais renginio organizatoriai kino žiūrovams pristato daugiau nei 50 dokumentinių filmų bei pirmą kartą rengiamą konkursinę filmų programą. Savaitę Vilniuje truksiantis renginys žiūrovus kasdien kvies į temines diskusijas bei susitikimus su filmų kūrėjais.

Marta 2014 10 20 12 00

2014 m. spalio 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO), vienijančios įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė asociacijos sutartį, pagal kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

Marta 2014 10 20 12 00

Aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas projektams pagal patvirtintą koncepciją „Lietuvos patirties perdavimas besivystančioms šalims atsinaujinančių energijos išteklių technologijų panaudojimo srityje“. Bendra kvietimui skiriama suma – 500 tūkst. Lt. Projektų paraiškų pateikimo terminas- š.m. gruodžio 16 d.

Marta 2014 10 14 12 00

Antradienį, 2014 m. spalio 14 d., devynios visuomeninės organizacijos kreipėsi į Prezidentę ir Ministrą Pirmininką, ragindami spalio 23–24 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime palaikyti ambicingos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslus.

Marta 2014 10 03 12 00

Jūsų dėmesiui pristatome leidinį "Globalus švietimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės". Leidinyje analizuojamos globalaus švietimo prielaidas, pateikiami pavyzdžiai formalaus ir neformalaus ugdymo kontekstuose bei gairės galimai jo plėtrai Lietuvoje.

Marta 2014 10 03 12 00

Jūsų dėmesiui pristatome TRIALOG studiją, apibendrinančią nevyriausybinių organizacijų (NVO) iš naujųjų ES šalių (angl. EU13) dalyvavimą Europos Sąjungos remiamuose vystymojo bendradarbiavimo projektuose. Rengiant studiją buvo analizuotas pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas keturiose tematinėse Vystomojo bendradarbiavimo instrumento programose bei Demokratijos ir Žmogaus teisių instrumente (angl. European Instrument for Democracy and Human Rights).

Marta 2014 06 26 12 00

Darnaus vystymosi diskursas skatina susimąstyti apie vartojimo pasekmes aplinkai bei žmonėms. Šiame diskurse keliami klausimai „kaip sumažinti vartojimą?“, o kai tai neįmanoma – „kaip vartoti atsakingai?“. Viena iš atsakingo vartojimo galimybių yra – sąžiningos prekybos (angl. Fair Trade) produktai. Pristatome Linos Vosyliūtės straipsnį, kuriame supažindinama su sąžiningos prekybos istorija, pagrindiniais principais bei šiandienine situacija. Galiausiai analizuojamos Sąžiningos prekybos ženklo perspektyvos ir alternatyvos Lietuvoje.

Marta 2014 06 23 12 00

Pristatome naują TRIALOG parengtą studiją, apibendrinančią nevyriausybinių organizacijų (NVO) iš naujųjų ES šalių (angl. EU13) dalyvavimą Europos Komisijos vystomojo švietimo ir sąmoningumo didinimo (angl. Development Education and Awaraness Raising- DEAR) šaukimuose projektams.

Marta 2014 06 23 12 00

Pirmadienį, 2014 m. birželio 23 d., trylika visuomeninių organizacijų kreipėsi į Prezidentę ir Ministrą Pirmininką, ragindami birželio 26–27 d. vyksiančiame Europos Sąjungos Vadovų Tarybos susitikime palaikyti ambicingos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslus. Šioje ES vadovų taryboje daug dėmesio bus skirta ES energetinio saugumo klausimams. NVO primena, kad didinanti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą ir mažinanti energijos švaistymą gali žymiai sumažinti visos ES priklausomybę nuo energijos importo. Be to, švarių technologijų plėtra skatins inovacijas, didins ekonomikos konkurencingumą, gerins aplinkos kokybę ir žmonių sveikatą. Visi šie klausimai yra tai pat labai svarbūs Lietuvai.

Marta 2014 06 20 12 00

2014-ųjų metų pavasarį Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) organizavo filmų peržiūras ir diskusijas dešimtyje Lietuvos miestų. Į renginius buvo kviečiami moksleiviai, mokytojai, bibliotekų darbuotojai ir visi besidomintys tuo, kas vyksta pasaulyje. Peržiūroms buvo siūlomi keturi filmai, kurie pelnė žiūrovų simpatijas 7-ojo kino festivalio "Nepatogus kinas" metu.

Marta 2014 06 16 12 00

Šių metų gegužės 19d. Europos lyčių lygybės institute vyko susitikimas su Rokeya Rafique - Moterų organizacijos Karmojibi Nari vadove bei Babu Akther žmogaus teisių gynėju iš Bangladešo. Svečiai pristatė savo patirtį ginant moterų teises Bangladeše, lengvosios pramonės srityje dirbančių moterų padėtį bei situaciją praėjus metams nuo Rana Plaza tragedijos. Vykusiame susitikime taip pat buvo minimos tarptautinės solidarumo kampanijos ginančios darbininkų iš trečiųjų šalių teisės. Susirinkus būriui NVO atstovų, Rokeya Rafique savo pranešimą pradėjo žodžiais - "Jūs visi tokie lygūs- už ką jūs dar kovojate?" Daugiau apie moterų padėtų Bangladeše- interviu su Rokeya Rafique.

Marta 2014 06 16 12 00

Trys Lietuvos nevyriausybinės organizacijos – NNVBO Platforma, „Baltijos aplinkos forumas“ ir „DVI Darnaus vystymosi iniciatyvos“ – drauge su daugybe kitų pilietinės visuomenės organizacijų iš viso pasaulio išreiškė paramą klimato kaitos klausimui Darnaus vystymosi tikslų darbotvarkėje.

Marta 2014 05 23 12 00

Gegužės 19 d. Briuselyje rinkosi ES Taryba, skirta vystomojo bendradarbiavimo klausimams aptarti, kurioje ES šalių atstovai diskutavo apie darbotvarkę po 2015-metų, privataus sektoriaus vaidmenį vystomajam bendradarbiavime ir „Pokyčių darbotvarkę“. Taryba priėmė dvejas išvadas: dėl žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į vystomąjį bendradarbiavimą ir dėl ES oficialios paramos vystymuisi tikslų.

Marta 2014 04 24 12 00

Iki gegužės 11 d. nevyriausybinės organizacijos kviečia kandidatus į Europos Parlamentą pasirašyti pasižadėjimą dėl klimato kaitos. Mes, NNVBO Platforma, esame viena iš 9 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, kurios palaiko šią akciją.

Marta 2014 04 21 12 00

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO platforma) Jūsų dėmesiui pristato leidinį „Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos siūlymas dėl vystomojo ir globalaus švietimo Lietuvoje“, kuriame pateikiami siūlymai dėl globalaus švietimo įvedimo į Lietuvos mokymo programas ir šio klausimo teisinio reglamentavimo. Leidinys yra parengtas 12-os visuomenės švietime dirbančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) grupės, kartu su nariais atstovaujančios daugiau nei 100 NVO, pozicijos pagrindu.

Marta 2014 04 17 12 00

Kodėl rūbai, kuriuos perkame parduotuvėse, taip retai siuvami Europoje? Koks yra jų kelias nuo pagaminimo vietos iki mūsų spintos, ir kaip tai veikia pasaulį? Surasti atsakymus į šiuos klausimus bei pasirinkti geriausius būdus papasakoti apie tai mokiniams galima pasinaudojant nauja virtualia metodologinių leidinių lietuvių kalba apie vystomąjį bendradarbiavimą biblioteka www.pagalba.org/biblioteka.

Marta 2014 04 03 12 00

Balandžio 2 d. Užsienio reikalų ministerijoje vykusiame susitikime Lietuvos nevyriausybinės organizacijos bei valstybės institucijos vieningai sutarė, kad būtina imtis sisteminių priemonių šviečiant Lietuvos piliečius apie globalius procesus, ugdant kritinį mąstymą ir kompetencijas, reikalingas prisitaikymui prie globalaus pasaulio iššūkių.

Marta 2014 03 20 12 00

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su visuomenės švietimu, koordinuojamos NNVBO platformos, susibūrė į neformalią grupę, kuri sieks Lietuvos švietimo programas papildyti globalaus švietimo turiniu. Pastaruoju metu Lietuvoje matyti vis daugiau pastangų integruoti darnaus vystymosi elementus, skatinančius aplinkosauginį jautrumą, į švietimo programas. Tačiau formalaus ir neformalaus švietimo galimybės nėra pilnai ir nuosekliai išnaudojamos, siekiant ugdyti atsakingą ir jautrią globalioms problemoms asmenybę. Lietuvai tampant vis labiau išsivysčiusia valstybe - donore, pastebimas ryškus socialiniais ir ekonominiais aspektais grįstos švietimo dimensijos trūkumas. NVO grupės manymu, Lietuvoje būtina vykdyti ES rekomenduojamą globalų švietimą, apimantį platesnį žinių apie globalų ir darnų vystymąsi, žmogaus teises, tarpkultūrinius skirtumus, ir kompetencijų spektrą.

Marta 2014 03 10 12 00

Kovo 3-6 dienomis Briuselyje vyko Trialog pažintinis vizitas, kuriame dalyvavo ir NNVBO Platformai priklausančios VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ atstovė Ugnė Grigaitė. Vizitas buvo skirtas supažindinti ES13 šalių nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir nacionalinių vystomojo bendradarbiavimo platformų atstovus su klausimais, susijusiais su vystymosi efektyvumu bei advokacijos Europos lygiu galimybėmis.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14