Leidiniai ir ataskaitos

justina 2017 10 24 12 00

Kviečiame susipažinti su Darnaus vystymosi tikslų informaciniu laikraščiu. Jame rasite informaciją apie Darnaus vystymosi tikslus, globalius pasiekimus ir gerąsias patirtis, Lietuvos aktualijas ir veiklas.

justina 2017 06 09 12 00

Anna Lindh Fondas – 42 valstybių 2004 m. įkurta tarptautinė tarpvalstybinė institucija, atsakinga už tarpkultūrinius projektus tarp Europos ir Viduržemio jūros regionų. Fondą sudaro sekretoriatas, esantis Aleksandrijoje (Egiptas), bei didžiausias Europos ir Viduržemio jūros regiono organizacijų ir institucijų tinklas, susidedantis iš 42 nacionalinių tinklų bei daugiau nei 4000 jų narių. Siekdamas plėtoti dialogą Viduržemio jūros regione, fondas, remdamasis vykdomais tyrimais, teikia pasiūlymus įvairių šalių valdžios atstovams.

justina 2016 12 07 12 00

Nepaisant 2015 m. sukelto informacinio triukšmo, skirto Europos vystomojo bendradarbiavimo metams (Eurobarometro duomeninmis žinančių, kad 2015-ieji buvo paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo metais, dalis tarp Lietuvos respondentų buvo didžiausia visoje Europos Sąjungoje), Lietuvos gyventojų pritarimas ir ryžtas remti skurstančias pasaulio šalis ir jų žmones tendencingai silpnėja. Nors žiniasklaida dažniausiai yra vienintelis kanalas, kuriuo informacija apie besivystantį pasaulį pasiekia šalies žmones, pagalbos besivystančioms šalims temos, deja, iki šiol yra pristatomos tik viešosios erdvės paraštėse.

Marta 2016 10 26 12 00

Briuselis, 26/10/2016 - Europos Sąjungai vėl nepavyko įgyvendint savo įsipareigojimo iki 2015 m. skirti 0,7% bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) oficialiajai paramai vystymuisi (OPV) teigiama šiandien paskelbtoje CONCORD Aidwatch ataskaitoje. Kol kas tik penkios šalys, Danija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė, įgyvendino šį tikslą, o tai reiškia, jog ES lieka "skolinga" 36.9 milijardus eurų besivystančioms šalims.

Marta 2016 09 21 12 00

2015 m. rugsėjį pasaulio lyderiai įsipareigojo įgyvendinti 17 Darnaus vystymosi tikslų ir per ateinančius 15 metų sumažinti skurdą, nelygybes ir klimato kaitą. Šiems tikslams pasiekti reikia kiekvieno iš mūsų, tad kviečiame prisijungti- mokytis ir mokyti jaunimą bei skatinti jį tapti karta, kuri pakeitė pasaulį. Mokymo priemonių apie Darnaus vystymosi tikslus galite rasti mūsų bibliotekoje www.pagalba.org/biblioteka arba pasinaudoti žemiau nurodytais resursais anglų kalba.

Marta 2016 01 30 12 00

2015-ieji, Europos metai vystymuisi, buvo tikrai ypatingi vystomojo bendradarbiavimo ir globaliojo švietimo organizacijoms: šie metai kaip niekad buvo gausūs renginių ir diskusijų apie pasauliui kylančius iššūkius ir mūsų, aktyvių ir atsakingų piliečių, vaidmenį juos sprendžiant.

Marta 2015 06 18 12 00

Šią vasarą Adis Abeboje vyksiančiame viršūnių susitikime bus svarstomi finansavimo vystymuisi po 2015 metų klausimai. Šiuo požiūriu itin svarbūs yra politikos suderinamumas vystymuisi (PSV) ir vidaus ištekliai, ypač mokesčiai, kurie sudaro svarbiausią biudžeto pajamų šaltinį finansuoti ekonomikos ir visuomenės vystymąsi. Žemiau specialiai parengtoje apžvalgoje išryškinamos ir aprašomos svarbiausios tarptautinės mokesčių sistemos reformos, kurių, artėjant Adis Abebos renginiui, turi siekti Europos Sąjunga: • Tarpvyriausybinės institucijos mokesčių klausimais įsteigimas; • Didesnis bendrovių skaidrumas; • Besivystančių šalių įtraukimas į automatizuotų mokesčių informacijos mainų sistemą; • Politikos suderinamumo vystymuisi (PSV) principo skatinimas ir praktinis įgyvendinimas.

giedre 2015 03 10 12 00

Šie metai yra Europos metai vystymuisi. Ką Lietuva nuveikė per dešimt metų kaip ES narė - pagalbos teikėja, ko siekta vystomojo bendradarbiavimo politikoje ir kaip atrodėme tarptautinėje erdvėje? Ta proga kviečiame skaityti Anastasijos Panasevič straipsnį apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos dešimtmetį, kuris buvo publikuotas žurnale „Latvijos interesai Europos Sąjungoje".

Marta 2014 10 03 12 00

Jūsų dėmesiui pristatome TRIALOG studiją, apibendrinančią nevyriausybinių organizacijų (NVO) iš naujųjų ES šalių (angl. EU13) dalyvavimą Europos Sąjungos remiamuose vystymojo bendradarbiavimo projektuose. Rengiant studiją buvo analizuotas pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas keturiose tematinėse Vystomojo bendradarbiavimo instrumento programose bei Demokratijos ir Žmogaus teisių instrumente (angl. European Instrument for Democracy and Human Rights).

Marta 2014 10 01 12 00

Jūsų dėmesiui pristatome Pasaulinio pagyvenusių žmonių gerovės indekso ataskaitą 2014 (angl. The Global AgeWatch Index). Ataskaitoje reitinguojamos 96 pasaulio valstybės, atsižvelgiant į jų socialinės ir ekonominės gerovės rodiklius.

Marta 2014 06 26 12 00

Darnaus vystymosi diskursas skatina susimąstyti apie vartojimo pasekmes aplinkai bei žmonėms. Šiame diskurse keliami klausimai „kaip sumažinti vartojimą?“, o kai tai neįmanoma – „kaip vartoti atsakingai?“. Viena iš atsakingo vartojimo galimybių yra – sąžiningos prekybos (angl. Fair Trade) produktai. Pristatome Linos Vosyliūtės straipsnį, kuriame supažindinama su sąžiningos prekybos istorija, pagrindiniais principais bei šiandienine situacija. Galiausiai analizuojamos Sąžiningos prekybos ženklo perspektyvos ir alternatyvos Lietuvoje.

Marta 2014 06 23 12 00

Pristatome naują TRIALOG parengtą studiją, apibendrinančią nevyriausybinių organizacijų (NVO) iš naujųjų ES šalių (angl. EU13) dalyvavimą Europos Komisijos vystomojo švietimo ir sąmoningumo didinimo (angl. Development Education and Awaraness Raising- DEAR) šaukimuose projektams.

Mariana 2014 01 13 12 00

Europos paskolų ir vystymosi tinklas (Eurodad) pristatė ataskaitą apie Europos vaidmenį užkertant kelią mokesčių vengimui besivystančiose šalyse. Pasauliui vis dar bandant atsigauti po ekonominės krizės, kapitalo perkėlimas į trečiąsias šalis, susijęs su mokesčių vengimu, tampa vis opesne problema.

Marta 2013 12 04 12 00

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) išleido leidinį apie Lietuvos nevyriausybinių organizacijų patirtį vystomojo bendradarbiavimo srityje. Leidinyje galima rasti naudingos informacijos apie vystomojo bendradarbiavimo projektus įgyvendinančias organizacijas, jų kontaktus, įgyvendinamų projektų sritis, trumpus jų aprašymus ir informaciją, kokių partnerių yra ieškoma tolesniems projektams.

Marta 2013 10 17 12 00

Spalio 17 d., Tarptautinę kovos su skurdu dieną, ES šalių nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų konfederacija CONCORD pristatė AidWatch ataskaitą apie 2012 m. ES suteiktą oficialią paramą vystymuisi.

Marta 2013 07 11 12 00

Kviečiame skaityti TRIALOG parengtą informaciją apie politikos suderinamumą vystymuisi (angl. Policy Coherence for Development), kuo ši koncepcija svarbi, kaip savo politikose ją bando užtikrinti Europos Sąjunga, šalys narės, pilietinė visuomenė.

Marta 2013 05 12 12 00

Balandžio mėnesį Europos Komisijoje pristatyta Europos ataskaita dėl vystymosi „Po 2015-ųjų: globalūs veiksmai siekiant įtraukiančio ir tvaraus vystymosi“. Šia nuo 2009-ųjų metų kasmet rengiama nepriklausoma ataskaita, remiama Europos Komisijos bei septynių Europos Sąjungos šalių narių (Suomija, Prancūzija, Liuksemburgas, Vokietija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Švedija), pateikiant nepriklausomą ir akademiniais tyrimais paremtą vystymąsi skatinančių veiksnių analizę, siekiama paskatinti diskusijas dėl vystymosi politikos darbotvarkės po 2015-ųjų. Ataskaitoje analizuojamos keturių besivystančių valstybių atvejų studijos – Dramblio kaulo kranto, Nepalo, Peru bei Ruandos. Ataskaitoje ginamas požiūris, jog, nors pagrindiniai vystymąsi skatinantys veiksniai priklauso nuo valstybių vidaus politikos, visgi vystymąsi skatinanti tarptautinė aplinka yra būtina. Siekiant pasaulyje išgyvendinti skurdą, teigiama, jog būtini tarptautiniai kolektyviniai veiksmai bei analizuojamos trys potencialios globalios partnerystės sritys, t.y. vystymosi finansavimas, prekyba ir investicijos, darbo jėgos migracija.

Marta 2013 05 11 12 00

CIVICUS, pasaulinis pilietinės visuomenės aljansas, išplatino „Pilietinės visuomenės padėties ataskaitą 2013“, kurioje atkreipiamas dėmesys į stiprėjančius teisinius apribojimus, finansavimo mažinimą ir smurtą prieš įvairių šalių pilietinės visuomenės atstovus, trukdantį sėkmingai vykdyti tarptautinę vystymosi politiką. Remiantis įvairių šalių aktyvistų ir nevyriausybinių organizacijų pateiktais duomenimis pažymima, kad 2012 m. pilietinės visuomenės padėtis suprastėjo.

Marta 2013 03 25 12 00

Šalims donorėms siekiant mažinti vystomajam bendradarbiavimui skiriamus biudžetus, augant privataus sektoriaus vaidmeniui, kintant Tūkstantmečio vystymosi tikslų darbotvarkei, Eurodad pristato ataskaitą “Pasauliniai finansų srautai, parama vystymuisi ir vystymasis” (angl. Global financial flows, aid and development), kurioje analizuojami įvairūs vystomojo bendradarbiavimo finansavimo šaltiniai, jų poveikis skurdo mažinimui bei tvariam vystymuisi.

Marta 2013 03 25 12 00

Jungtinių Tautų Vystymosi programa žmogaus socialinės raidos ataskaitą “Pietų iškilimas: žmogaus socialinės raidos progresas įvairiapusiame pasaulyje” (angl. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World) 2013-aisiais skyrė analizei, kas nulėmė besivystančių valstybių spartų ekonominį augimą, teigiamus žmogaus socialinės raidos indekso pokyčius, bei kaip keičiasi šių šalių vaidmuo pasaulyje.1   2   3