Jungtinių Tautų politika

justina 2016 12 27 12 00

Iš čia galite atsisiųsti Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų ikonas lietuvių kalba

justina 2016 12 18 12 00

Tik 4 proc. Lietuvos gyventojų žino, kas yra Darnaus vystymosi tikslai (DVT) (#DVTikslai/ #DVD2030). Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimta ir Lietuvos Respublikos Prezidentės (kaip ir kitų 192 valstybių vadovų) pasirašyta rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ oficialiai įsigaliojo šių metų pradžioje, pasiūlydama vyriausybinėms institucijoms Darnaus vystymosi tikslus (Sustainable Development Goals, #SDGs). Visos pasaulio bėdos čia sudėtos į 17 tikslų, 169 uždavinius ir 230 pirminių rodiklių.

Mariana 2013 09 03 12 00

Jungtinių Tautų Organizacija (toliau – JT) – tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 valstybės. JT yra svarbus veikėjas daugiašaliame vystomajame bendradarbiavime.

justina 2016 12 14 12 00

NNVBO Platformos vykdančioji direktorė Rūta Avulytė Jelagė kartu su Ala Beliajeva iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos „Mokytojo TV“ vaizdo transliacijoje diskutavo apie mokyklos vaidmenį įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus (DVTikslai). Transliacijos metu buvo pristatyti Jungtinių Tautų valstybių vadovų patvirtinti tarptautiniai DVTikslai iki 2030 metų, aptartas jų aktualumas pasauliui ir Lietuvai, taip pat pristatyta geroji mokyklos patirtis siekiant DVTikslų įgyvendinimo. Diskusiją moderavo Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė.

Marta 2016 11 30 12 00

2016 m. gruodžio 5 d. (pirmadienį) 14.00–15.00 val. kviečiame dalyvauti tiesioginėje „Mokytojo TV“ vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus“. Transliacijos metu švietimo bendruomenei bus pristatyti Jungtinių Tautų valstybių vadovų patvirtinti tarptautiniai Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 metų (DVTikslai), aptartas jų aktualumą pasauliui ir Lietuvai, taip pat pristatyta geroji mokyklos patirtis siekiant DVTikslai įgyvendinimo. Diskusijoje dalyvauja Rūta Avulytė Jelagė, NNVBO Platformos vykdančioji direktorė, Ala Beliajeva, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja bei Donata Šablinienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė. Kviečiame dalyvauti ir kartu diskutuoti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojus, mokyklų vadovus, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kt.

Marta 2016 10 17 12 00

Septyniasdešimt penkios pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios ES, tarp jų ir Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma), susibūrė į SDG Watch Europe koaliciją. Ši plati koalicija sieks užtikrinti, jog Europos Sąjunga (ES) bei jos valstybės narės įgyvendintų savo įsipareigojimus siekti darnaus pasaulinio vystymosi, patvirtinto su Darbotvarke 2030 praėjusį rugsėjį JT asamblėjoje Niujorke. Prieš metus, viso pasaulio vyriausybės susitarė dėl 17 ambicingų Darnaus vystymosi tikslų (DVTikslai, angl. SDGs) ir įsipareigojo užtikrinti jų įgyvendinimą iki 2030 m. ES ir jos šalys narės vaidina svarbų vaidmenį paverčiant DVTikslus realybe, tad SDG Watch Europe stebės ES ir šalių narių veiksmus šiai darbotvarkei įgyvendinti, kvies bendradarbiauti su pilietine visuomene.

Marta 2016 10 04 12 00

Nuo 1990-ųjų daugiau nei perpus sumažėjo gyvenančių ypač dideliame skurde. Ir nors tai- didžiulis pasiekimas, vienas iš penkių žmonių besivystančiuose regionuose vis dar tebegyvena už mažiau nei 1,25 dolerio per dieną, milijonai uždirba vos šiek tiek daugiau, didelis skaičius žmonių rizikuoja vėl papulti į šią grupę. Skurdas- tai ne tik pajamų užsitikrinti pragyvenimą trūkumas. Tai ir alkis, ribotos galimybės gauti išsilavinimą ar kitas būtiniausias paslaugas, dalyvauti politiniuose sprendimuose, patiriama socialinė diskriminacija ir atskirtis. Spartus ekonomikos augimas tokiose šalyse kaip Kinija ir Indija padėjo milijonams ištrūkti iš skurdo, tačiau net ir pasiekta pažanga nėra tolygi. Moterys daug dažniau nei vyrai skursta dėl nevienodų galimybių gauti apmokamą darbą, įgyti išsilavinimą ar paveldėti turtą. Be to, klimato kaita, konfliktai ir maisto nesaugumo sukelia papildomas grėsmes papulti į skurdo spąstus. Tad ekonomikos augimas privalo būti integracinis, kuriantis tvarias darbo vietas ir skatinantis lygybę.

Ruta 2015 10 05 12 00

Niujorke rugsėjo 25 dieną patvirtintas itin svarbus dokumentas - Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų. Susitarime, dėl kurio derybos vyko daugiau nei dvejus metus, numatyta iš viso septyniolika naujų darnaus vystymosi tikslų, kurie pakeis nuo 2000 m. galiojusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Šiam dokumentui priimti skirtame specialiame Jungtinių Tautų (JT) valstybių vadovų susitikime Lietuvai atstovavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri tapo vienu iš Darnaus vystymosi tikslų reklamos veidų.

giedre 2015 09 24 12 00

Kviečiame skaityti "Savaitės" žurnalistės Ramutės Šulcienės straipsnį apie Lietuvos ir ES įsipareigojimus prisidėti prie pasaulinio vystymosi. Kaip interviu šia žurnalo numerio skilčiai "Aštri tema" teigia NNVBO Platformos direktorė M. Čubajevaitė - "Lietuva jau gali padėti". Kaip ir kam - skaitykite straipsnyje.

giedre 2015 07 16 12 00

Nuo liepos 13 dienos Etiopijos sostinėje Adis Abeboje vyksta trečioji Jungtinių Tautų (JT) Vystymosi finansavimo konferencija. Keturios dienos plenarinių posėdžių, apskrito stalo diskusijų, spaudos konferencijų, užkulisinių pokalbių ir... Ar buvo pademonstruota valia tapti pirmąja žmonijos karta, panaikinusia skurdą? Tokią viltį dar prieš renginį išreiškė JT vadovas Ban Ki-moonas. Jis teigė, kad Adis Abejoje reikia ne gražių žodžių, o maisto. Tad pasaulio lyderiai turėtų įsipareigoti didesniam vystymosi finansavimui, kad maisto užtektų žmonėms visame pasaulyje.

Marta 2015 06 18 12 00

„Kanados investuotojų įmonės „Ivanhoe [Mines Ltd]“ vadovas Robertas Friedlandas apie kasybą Mongolijoje pasakė: ten gerai investuoti, nes „teritorija plokščia, nėra žmonių, nėra nevyriausybinių organizacijų“,“ – kai kurių verslininkų požiūrį atskleidė Regina Richter iš Vokietijos aplinkosaugos ir žmogaus teisių organizacijos „Urgewald“. Pasak jos ir kitų Rygos tarptautinės apskrito stalo diskusijos „Finansavimas vystymuisi: ES valstybių narių vaidmuo“ dalyvių, negalima atskirti aplinkosaugos ir vystymosi klausimų. Kaip rodo įvairių organizacijų sukaupti duomenys, turtingų šalių verslo praktikos sukelia daug socialinių ir aplinkosaugos problemų, kurioms spręsti prireikia donorų paramos.

Marta 2015 06 18 12 00

Vystymosi ir ypač Oficialios paramos vystymuisi (OPV) idėjos yra pakankamai naujos. Jos buvo sukurtos JAV iškart po Antrojo pasaulinio karo, o vėliau jas perėmė kitos šalys. Nuo XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio diskusijos apie paramos vertinimą priklausė nuo turtingųjų šalių įsipareigojimo skirti vystymuisi 0,7 proc. BNP (bendrųjų nacionalinių pajamų). Kadangi šio įsipareigojimo dauguma donorų iki šiol neįgyvendina, XXI amžiaus pradžioje pradėjo rastis naujoviški finansavimo vystymuisi būdai. Naujieji šaltiniai yra glaudžiai susiję su pasaulio gerove, ir papildo konvencinę OPV, o svarbiausia yra stabilūs ir nuspėjami.

Marta 2015 06 18 12 00

Šią vasarą Adis Abeboje vyksiančiame viršūnių susitikime bus svarstomi finansavimo vystymuisi po 2015 metų klausimai. Šiuo požiūriu itin svarbūs yra politikos suderinamumas vystymuisi (PSV) ir vidaus ištekliai, ypač mokesčiai, kurie sudaro svarbiausią biudžeto pajamų šaltinį finansuoti ekonomikos ir visuomenės vystymąsi. Žemiau specialiai parengtoje apžvalgoje išryškinamos ir aprašomos svarbiausios tarptautinės mokesčių sistemos reformos, kurių, artėjant Adis Abebos renginiui, turi siekti Europos Sąjunga: • Tarpvyriausybinės institucijos mokesčių klausimais įsteigimas; • Didesnis bendrovių skaidrumas; • Besivystančių šalių įtraukimas į automatizuotų mokesčių informacijos mainų sistemą; • Politikos suderinamumo vystymuisi (PSV) principo skatinimas ir praktinis įgyvendinimas.

Marta 2015 06 18 12 00

Nors Jungtinių Tautų (JT) organizacija jau pasiūlė 17 bendrų Darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir baigiamas derinti šios politikos turinys, iki šiol vyksta derybos dėl Darbotvarkės po 2015 metų priemonių: kokiomis viešomis ir privačiomis lėšomis DVT bus įgyvendinami? Kokių finansų politikos sprendimų ar sisteminių pokyčių prireiks, kad pasaulio valstybės užtikrintų numatytą vystymąsi socialinėje, ekonominėje ir aplinkosaugos srityse? Diskusijos dėl DVT įgyvendinimo priemonių vyks keliuose 2015 metais rengiamuose viršūnių susitikimuose. Pirmoji ir pagrindinė – tai finansavimo vystymuisi klausimams skirta konferencija Adis Abeboje (Etiopija) 2015 metų liepos 13-16 d. Nuo šios konferencijos rezultatų daugiausia priklausys ir tarpvyriausybinių derybų bei susitarimų dėl naujųjų tikslų turinys, svarstomas JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke šių metų rugsėjį.

Marta 2015 05 25 12 00

Švietimas, mikrokreditai ir produktyvesnis žemės ūkis gali padėti įveikti skurdą vargingai gyvenančiose šalyse, tvirtina Erikas Solheimas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) Paramos vystymuisi komiteto vadovas. Jo teigimu, tą įrodo tokių šalių, kaip Vietnamas ar Bangladešas, pavyzdžiai. E. Solheimo įsitikinimu, kad būtų įveiktas skurdas tetrūksta tik vieningos politinės valios: „Jei stipriausi pasaulio politikai – pradedant Baracku Obama, Kinijos prezidentu ir baigiant Lietuvos bei kitų mažų šalių vadovais – nuspręs, kad nori įveikti skurdą, taip ir bus. Mes žinome, kaip tai padaryti, ir turime tam visus reikiamus resursus.“

Marta 2015 05 18 12 00

Lietuva nori įstoti į turtingųjų klubu vadinamą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), tačiau iki šiol nebuvo aktyvi padėti besivystančioms šalims, kas šiaip jau yra turtingųjų valstybių priedermė. Kaip teigia Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos vykdančioji direktorė Marta Čubajevaitė, Lietuvos oficialioji parama vystymuisi nuolatos menksta. „Nepaisant tarptautinio lygmens pareiškimų iki 2015-ųjų Lietuvos skiriamą oficialiąją paramą vystymuisi padidinti iki 0,33 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, Lietuvos parama vystymuisi mažėja. 2013 m. ji tesudarė 0,11 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, o 2014 m. – vos 0,09 proc.“, - sako M. Čubajevaitė, kuri dalyvavo diskusijoje apie Lietuvos stojimą į EBPO. Jos teigimu, toks oficialiosios paramos vystymuisi mažėjimas nėra suderinamas su Lietuvos siekiu įstoti į „turtingųjų klubą”.

Marta 2014 06 23 12 00

Pirmadienį, 2014 m. birželio 23 d., trylika visuomeninių organizacijų kreipėsi į Prezidentę ir Ministrą Pirmininką, ragindami birželio 26–27 d. vyksiančiame Europos Sąjungos Vadovų Tarybos susitikime palaikyti ambicingos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslus. Šioje ES vadovų taryboje daug dėmesio bus skirta ES energetinio saugumo klausimams. NVO primena, kad didinanti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą ir mažinanti energijos švaistymą gali žymiai sumažinti visos ES priklausomybę nuo energijos importo. Be to, švarių technologijų plėtra skatins inovacijas, didins ekonomikos konkurencingumą, gerins aplinkos kokybę ir žmonių sveikatą. Visi šie klausimai yra tai pat labai svarbūs Lietuvai.

Marta 2014 06 16 12 00

Trys Lietuvos nevyriausybinės organizacijos – NNVBO Platforma, „Baltijos aplinkos forumas“ ir „DVI Darnaus vystymosi iniciatyvos“ – drauge su daugybe kitų pilietinės visuomenės organizacijų iš viso pasaulio išreiškė paramą klimato kaitos klausimui Darnaus vystymosi tikslų darbotvarkėje.

Mariana 2013 12 13 12 00

Šių metų Europos vystymosi dienose viena labiausiai vyraujančių temų buvo privataus sektoriaus įsitraukimas į vystomąjį bendradarbiavimą. Pristatome jūsų dėmesiui NNVBO Platformos valdybos narės Rūtos Svarinskaitės parengtą diskusijos „Privataus sektoriaus įtraukimas į vystymąsi: naujoviškos finansinės priemonės (angl. blending instruments) kaip katalizatorius” apžvalgą ir NNVBO Platformos politikos patarėjos Giedrės Biržytės Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos surengtos diskusijos „Privatus sektorius ir vystymasis: kokį vaidmenį turi privatus sektorius pereinamuoju laikotarpiu?” apžvalgą.1   2