Europos Sąjungos politika

Mariana 2013 08 30 12 00

Europos Sąjunga (tolia – ES) yra didžiausia pasaulyje vystomojo bendradarbiavimo paramos teikėja, teikianti daugiau nei 50 procentų visos pasaulio paramos. Vystomasis bendradarbiavimas ES sudaro labai svarbią išorinių santykių dalį.

justina 2016 12 18 12 00

Tik 4 proc. Lietuvos gyventojų žino, kas yra Darnaus vystymosi tikslai (DVT) (#DVTikslai/ #DVD2030). Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimta ir Lietuvos Respublikos Prezidentės (kaip ir kitų 192 valstybių vadovų) pasirašyta rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ oficialiai įsigaliojo šių metų pradžioje, pasiūlydama vyriausybinėms institucijoms Darnaus vystymosi tikslus (Sustainable Development Goals, #SDGs). Visos pasaulio bėdos čia sudėtos į 17 tikslų, 169 uždavinius ir 230 pirminių rodiklių.

Marta 2016 10 26 12 00

Briuselis, 26/10/2016 - Europos Sąjungai vėl nepavyko įgyvendint savo įsipareigojimo iki 2015 m. skirti 0,7% bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) oficialiajai paramai vystymuisi (OPV) teigiama šiandien paskelbtoje CONCORD Aidwatch ataskaitoje. Kol kas tik penkios šalys, Danija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė, įgyvendino šį tikslą, o tai reiškia, jog ES lieka "skolinga" 36.9 milijardus eurų besivystančioms šalims.

Marta 2016 10 17 12 00

Septyniasdešimt penkios pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios ES, tarp jų ir Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma), susibūrė į SDG Watch Europe koaliciją. Ši plati koalicija sieks užtikrinti, jog Europos Sąjunga (ES) bei jos valstybės narės įgyvendintų savo įsipareigojimus siekti darnaus pasaulinio vystymosi, patvirtinto su Darbotvarke 2030 praėjusį rugsėjį JT asamblėjoje Niujorke. Prieš metus, viso pasaulio vyriausybės susitarė dėl 17 ambicingų Darnaus vystymosi tikslų (DVTikslai, angl. SDGs) ir įsipareigojo užtikrinti jų įgyvendinimą iki 2030 m. ES ir jos šalys narės vaidina svarbų vaidmenį paverčiant DVTikslus realybe, tad SDG Watch Europe stebės ES ir šalių narių veiksmus šiai darbotvarkei įgyvendinti, kvies bendradarbiauti su pilietine visuomene.

Marta 2016 03 01 12 00

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje pasiektas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, kuriuo pasaulio valstybės sutarė imtis ryžtingų veiksmų bei drauge siekti, kad pasaulinis atšilimas neviršytų 1,5°C, skatina transformuoti energetikos sektorių ir visiškai atsisakyti iškastinio kuro. Š. m. kovo 4 d. Aplinkos taryboje bus diskutuojama kaip dėl Paryžiaus susitarimo turi būti keičiama Europos Sąjungos (ES) vidaus politika, tad mes, Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, raginame atsakingas institucijas, kad būtų palaikytas ir sustiprintas Paryžiaus konferencijoje pasiektas sutarimas.

Ruta 2015 10 05 12 00

Niujorke rugsėjo 25 dieną patvirtintas itin svarbus dokumentas - Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų. Susitarime, dėl kurio derybos vyko daugiau nei dvejus metus, numatyta iš viso septyniolika naujų darnaus vystymosi tikslų, kurie pakeis nuo 2000 m. galiojusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Šiam dokumentui priimti skirtame specialiame Jungtinių Tautų (JT) valstybių vadovų susitikime Lietuvai atstovavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri tapo vienu iš Darnaus vystymosi tikslų reklamos veidų.

giedre 2015 09 24 12 00

Kviečiame skaityti "Savaitės" žurnalistės Ramutės Šulcienės straipsnį apie Lietuvos ir ES įsipareigojimus prisidėti prie pasaulinio vystymosi. Kaip interviu šia žurnalo numerio skilčiai "Aštri tema" teigia NNVBO Platformos direktorė M. Čubajevaitė - "Lietuva jau gali padėti". Kaip ir kam - skaitykite straipsnyje.

giedre 2015 07 16 12 00

Nuo liepos 13 dienos Etiopijos sostinėje Adis Abeboje vyksta trečioji Jungtinių Tautų (JT) Vystymosi finansavimo konferencija. Keturios dienos plenarinių posėdžių, apskrito stalo diskusijų, spaudos konferencijų, užkulisinių pokalbių ir... Ar buvo pademonstruota valia tapti pirmąja žmonijos karta, panaikinusia skurdą? Tokią viltį dar prieš renginį išreiškė JT vadovas Ban Ki-moonas. Jis teigė, kad Adis Abejoje reikia ne gražių žodžių, o maisto. Tad pasaulio lyderiai turėtų įsipareigoti didesniam vystymosi finansavimui, kad maisto užtektų žmonėms visame pasaulyje.

Marta 2015 06 18 12 00

Daugumos Europos donorų skaidrumo stoka stabdo skurdžiausių pasaulio šalių vystymąsi, teigiama 2015 metų apžvalgoje dėl ES paramos skaidrumo, parengtoje pilietinės visuomenės koalicijos, vadovaujamos Publish What You Fund (Skelbk, ką finansuoji). ES kartu su valstybėmis narėmis yra didžiausios donorės pasaulyje, 2014 metais suteikusios 58.2 mlrd. eurų vystymuisi. Tačiau devynios iš 16 svarbiausių ES narių - donorių ir institucijų iki šiol neskelbia išsamių duomenų laiku, todėl šalys paramos gavėjos nežino, kokio finansavimo gali tikėtis.

Marta 2015 06 18 12 00

„Kanados investuotojų įmonės „Ivanhoe [Mines Ltd]“ vadovas Robertas Friedlandas apie kasybą Mongolijoje pasakė: ten gerai investuoti, nes „teritorija plokščia, nėra žmonių, nėra nevyriausybinių organizacijų“,“ – kai kurių verslininkų požiūrį atskleidė Regina Richter iš Vokietijos aplinkosaugos ir žmogaus teisių organizacijos „Urgewald“. Pasak jos ir kitų Rygos tarptautinės apskrito stalo diskusijos „Finansavimas vystymuisi: ES valstybių narių vaidmuo“ dalyvių, negalima atskirti aplinkosaugos ir vystymosi klausimų. Kaip rodo įvairių organizacijų sukaupti duomenys, turtingų šalių verslo praktikos sukelia daug socialinių ir aplinkosaugos problemų, kurioms spręsti prireikia donorų paramos.

Marta 2015 06 18 12 00

Vystymosi ir ypač Oficialios paramos vystymuisi (OPV) idėjos yra pakankamai naujos. Jos buvo sukurtos JAV iškart po Antrojo pasaulinio karo, o vėliau jas perėmė kitos šalys. Nuo XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio diskusijos apie paramos vertinimą priklausė nuo turtingųjų šalių įsipareigojimo skirti vystymuisi 0,7 proc. BNP (bendrųjų nacionalinių pajamų). Kadangi šio įsipareigojimo dauguma donorų iki šiol neįgyvendina, XXI amžiaus pradžioje pradėjo rastis naujoviški finansavimo vystymuisi būdai. Naujieji šaltiniai yra glaudžiai susiję su pasaulio gerove, ir papildo konvencinę OPV, o svarbiausia yra stabilūs ir nuspėjami.

Marta 2015 06 18 12 00

Šią vasarą Adis Abeboje vyksiančiame viršūnių susitikime bus svarstomi finansavimo vystymuisi po 2015 metų klausimai. Šiuo požiūriu itin svarbūs yra politikos suderinamumas vystymuisi (PSV) ir vidaus ištekliai, ypač mokesčiai, kurie sudaro svarbiausią biudžeto pajamų šaltinį finansuoti ekonomikos ir visuomenės vystymąsi. Žemiau specialiai parengtoje apžvalgoje išryškinamos ir aprašomos svarbiausios tarptautinės mokesčių sistemos reformos, kurių, artėjant Adis Abebos renginiui, turi siekti Europos Sąjunga: • Tarpvyriausybinės institucijos mokesčių klausimais įsteigimas; • Didesnis bendrovių skaidrumas; • Besivystančių šalių įtraukimas į automatizuotų mokesčių informacijos mainų sistemą; • Politikos suderinamumo vystymuisi (PSV) principo skatinimas ir praktinis įgyvendinimas.

Marta 2015 06 18 12 00

Nors Jungtinių Tautų (JT) organizacija jau pasiūlė 17 bendrų Darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir baigiamas derinti šios politikos turinys, iki šiol vyksta derybos dėl Darbotvarkės po 2015 metų priemonių: kokiomis viešomis ir privačiomis lėšomis DVT bus įgyvendinami? Kokių finansų politikos sprendimų ar sisteminių pokyčių prireiks, kad pasaulio valstybės užtikrintų numatytą vystymąsi socialinėje, ekonominėje ir aplinkosaugos srityse? Diskusijos dėl DVT įgyvendinimo priemonių vyks keliuose 2015 metais rengiamuose viršūnių susitikimuose. Pirmoji ir pagrindinė – tai finansavimo vystymuisi klausimams skirta konferencija Adis Abeboje (Etiopija) 2015 metų liepos 13-16 d. Nuo šios konferencijos rezultatų daugiausia priklausys ir tarpvyriausybinių derybų bei susitarimų dėl naujųjų tikslų turinys, svarstomas JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke šių metų rugsėjį.

Marta 2015 05 28 12 00

Gegužės 26 d. vyko Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų (vystomojo bendradarbiavimo) tarybos posėdis, kur buvo priimti svarbūs sprendimai finansavimo vystymuisi, oficialios pagalbos vystymuisi, darbotvarkės po 2015-ųjų ir kitais politikos klausimais. Prieš posėdį NNVBO Platforma kartu su partneriu LITDEA LR Užsienio reikalų ministerijai pateikė poziciją, suderintą su europinės NVBO konfederacijos CONCORD nuostatomis. Joje išsakyti raginimai konkrečiai numatyti saistančius įpareigojimus, kaip ir iki kada bus pasiekti Darnaus vystymosi tikslai, skiriant jau seniai žadamą finansavimą.

Marta 2015 05 25 12 00

Švietimas, mikrokreditai ir produktyvesnis žemės ūkis gali padėti įveikti skurdą vargingai gyvenančiose šalyse, tvirtina Erikas Solheimas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) Paramos vystymuisi komiteto vadovas. Jo teigimu, tą įrodo tokių šalių, kaip Vietnamas ar Bangladešas, pavyzdžiai. E. Solheimo įsitikinimu, kad būtų įveiktas skurdas tetrūksta tik vieningos politinės valios: „Jei stipriausi pasaulio politikai – pradedant Baracku Obama, Kinijos prezidentu ir baigiant Lietuvos bei kitų mažų šalių vadovais – nuspręs, kad nori įveikti skurdą, taip ir bus. Mes žinome, kaip tai padaryti, ir turime tam visus reikiamus resursus.“

Marta 2015 05 18 12 00

Lietuva nori įstoti į turtingųjų klubu vadinamą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), tačiau iki šiol nebuvo aktyvi padėti besivystančioms šalims, kas šiaip jau yra turtingųjų valstybių priedermė. Kaip teigia Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos vykdančioji direktorė Marta Čubajevaitė, Lietuvos oficialioji parama vystymuisi nuolatos menksta. „Nepaisant tarptautinio lygmens pareiškimų iki 2015-ųjų Lietuvos skiriamą oficialiąją paramą vystymuisi padidinti iki 0,33 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, Lietuvos parama vystymuisi mažėja. 2013 m. ji tesudarė 0,11 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų, o 2014 m. – vos 0,09 proc.“, - sako M. Čubajevaitė, kuri dalyvavo diskusijoje apie Lietuvos stojimą į EBPO. Jos teigimu, toks oficialiosios paramos vystymuisi mažėjimas nėra suderinamas su Lietuvos siekiu įstoti į „turtingųjų klubą”.

Giedre 2015 04 13 12 00

Europos Komisija balandžio 8 dieną paskelbė preliminarius valstybių narių ir ES institucijų oficialios paramos vystymuisi 2014 metais duomenis, pagal kuriuos kolektyvinė ES ir šalių narių parama praėjusiais metais padidėjo 1,7 mlrd. eurų arba 2,4 procento, palyginti su 2013-aisiais, ir sudaro 58,2 mlrd. eurų – 0,42 procento bendrųjų nacionalinių pajamų. ES išlieka didžiausia paramos besivystančioms šalims teikėja pasaulyje. Tačiau, lyginant su ankstesniais metais, Lietuvos skirta oficiali parama vystymuisi 2014 metais sumažėjo.

giedre 2015 03 06 12 00

Kovo 12 d. vyks neformalus Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų (vystomojo bendradarbiavimo) tarybos posėdis, kur bus diskutuojama finansavimo vystymuisi, oficialios pagalbos vystymuisi, darbotvarkės po 2015-ųjų ir kitais politikos klausimais. Kartu su partneriais LITDEA NNVBO Platforma Užsienio reikalų ministerijai pateikė poziciją, suderintą su europinės NVBO konfederacijos CONCORD nuostatomis. Tikimasi, į nevyriausybinių organizacijų poziciją bus atsižvelgta viceministrui Andriui Krivui atstovaujant Lietuvai neformaliame ES Tarybos posėdyje.

Marta 2014 10 14 12 00

Antradienį, 2014 m. spalio 14 d., devynios visuomeninės organizacijos kreipėsi į Prezidentę ir Ministrą Pirmininką, ragindami spalio 23–24 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime palaikyti ambicingos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslus.

Marta 2014 06 23 12 00

Pristatome naują TRIALOG parengtą studiją, apibendrinančią nevyriausybinių organizacijų (NVO) iš naujųjų ES šalių (angl. EU13) dalyvavimą Europos Komisijos vystomojo švietimo ir sąmoningumo didinimo (angl. Development Education and Awaraness Raising- DEAR) šaukimuose projektams.1   2   3   4