#DVT30 Jaunimas

justina 2017 05 26 12 00

2015 m. rugsėjo 25 dieną vykusiame JT Viršūnių susitikime dalyvavę daugiau kaip 150 valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino naująją Darnaus vystymosi darbotvarkę ir naujuosius Darnaus vystymosi tikslus, kurie pakeitė Tūkstantmečio vystymosi tikslus.Lietuvos ugdymo įstaigas 2017 m. balandžio mėnesį inicijavo protų kovų konkursus apie DVT.

justina 2017 05 02 12 00

Pradedame įgyvendinti naują projektą "Jaunimo švietimas apie Juntinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.:DVT'30 Jaunimas.

justina 2016 05 26 12 00

Projekto #DVT30Jaunimas metu, projekto partneriai Lietuvos vaikų ir jaunimo centras visą balandžio mėnesį organizavo žinių konkursus Lietuvos mokyklose ir šiandieną mokyklas pakvietė į baigiamąjį žinių konkurso - protmūšio renginį.1