#DVT30 Jaunimas

justina 2017 10 17 12 00

RENGINIŲ PROGRAMA Tarptautinė vystomojo bendradarbiavimo informacijos diena 2017 m. spalio mėn. 23 d. / 24 d. / 25 d. Šiemet spalio 24-ąją minima tarptautinė Vystomojo bendradarbiavimo informacijos diena, kurios metu daugiau sužinosime apie 2015 m. Jungtinėse Tautose priimtus pasaulio gerinimui skirtus Darnaus vystymosi tikslus, taip pat globalų švietimą, partnerystes ir savanorystę.

justina 2017 10 15 12 00

Šiemet spalio 24-ąją bus minima tarptautinė Vystomojo bendradarbiavimo informacijos diena, kurios metu kalbėsime apie 2015 m. Jungtinėse Tautose priimtus pasaulio gerinimui skirtus Darnaus vystymosi tikslus, taip pat globalų švietimą, partnerystes ir savanorystę.

justina 2017 10 14 12 00

Darnaus vystymosi tikslai ir jų įgyvendinimas daugeliui – skambūs žodžiai, bet Lietuvoje apie tai mažai kalbama ir, kol kas, dar mažiau daroma. Jungtinės Tautos 2015 metais priėmė 17 tikslų, kuriais siekiama įsivardyti ir koordinuotai spręsti aštriausias pasaulio problemas. O jų, kaip žinia – daugybė. Lietuva pasiryžusi daugiau dėmesio skirti keturioms sritims arba šešiems darnaus vystymosi tikslams, kurie mūsų šaliai aktualiausi: socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, sveika gyvensena, energetinis efektyvumas ir klimato kaita, darnus vartojimas ir gamyba.

justina 2017 10 02 12 00

HAKATONAS KTU TALENTŲ AKADEMIJOS "GIFTed" IR SUSTIPRINTŲ STUDIJŲ GRUPIŲ STUDENTAMS • KODĖL HACK FOR WORLD? Ar girdėjai, kad 2015 m. Jungtinės Tautos priėmė 17 tikslų, kuriais siekiama koordinuotai spręsti opiausias pasaulio problemas? Greičiausiai ne, nes Lietuvoje šių tikslų bei globalių problemų žinomumas itin mažas, todėl tampame tik tarptautinių iniciatyvų stebėtojai, neįsitraukiame į aktyvią jų formavimo ir įgyvendinimo veiklą. Tai gali ir turi pasikeisti! Pažangus Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorius bei talentingi studentai gali prisidėti prie ICT4D (ICT for Development) iniciatyvų, su kuriomis hakatono metu ir supažindinsime. Darnaus vystymosi tikslų daug, jais sprendžiamų problemų dar daugiau... tačiau šio hakatono metu kviesime kurti sprendimus šiems iššūkiams besivystančiose šalyse: Tvari energija; Prekyba žmonėmis.

justina 2017 09 06 12 00

Rugsėjo 12-16 dienomis Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose prasideda Arabų kultūros dienos. Šių dienų proga kviečiame į Forumo teatrą aktualia tema: “Ką reiškia būti musulmonu Lietuvoje: Halos ir Hassano istorija”, kur kartu su aktoriais ir ekspertais diskutuosime ir ieškosime sprendimų opioms mūsų visuomenės problemoms.

justina 2017 08 29 12 00

Koks bus pasaulis po 10 ar 15 metų? Kokiais būsime, ką veiksime, kuo tikėsime, ką branginsime suaugę? Kokie bus mūsų vaikai, šalis, pasaulis?

justina 2017 05 26 12 00

2015 m. rugsėjo 25 dieną vykusiame JT Viršūnių susitikime dalyvavę daugiau kaip 150 valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino naująją Darnaus vystymosi darbotvarkę ir naujuosius Darnaus vystymosi tikslus, kurie pakeitė Tūkstantmečio vystymosi tikslus.Lietuvos ugdymo įstaigas 2017 m. balandžio mėnesį inicijavo protų kovų konkursus apie DVT.

justina 2017 05 02 12 00

Pradedame įgyvendinti naują projektą "Jaunimo švietimas apie Juntinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.:DVT'30 Jaunimas.

justina 2016 05 26 12 00

Projekto #DVT30Jaunimas metu, projekto partneriai Lietuvos vaikų ir jaunimo centras visą balandžio mėnesį organizavo žinių konkursus Lietuvos mokyklose ir šiandieną mokyklas pakvietė į baigiamąjį žinių konkurso - protmūšio renginį.

justina 2017 10 13 12 00

Kviečiame žiūrėti laidą "Tūkstantmečio vaikai" apie Darnaus vystymosi tikslus jau palio 22 d. 10.30 per LRT televiziją1