Biblioteka

Skurdo mažinimas / Vaizdo ir garso medžiaga

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaRaktažodžiai
Mokomasis filmas "Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas"
Vaizdo ir garso medžiaga
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas, jaunimas
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Vaizdo ir garso medžiaga
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu. globalusis švietimas, vystomasis bendradarbiavimas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-06-13)
Vaizdo ir garso medžiaga
Lietuvos įsipareigojimai vystymuisi kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams, tad kodėl reikia remti besivystančias šalis? Vystomasis bendradarbiavimas - tai išsivysčiusių valstybių politikos dalis, po nepriklausomybės Lietuva taip pat gavo vystomojo bendradarbiavimo lėšų stiprinti savo politinę bei ekonominę sistemas. Dabartinis Lietuvos įnašas į Europos plėtros fondą didėja ir tai svarbu norint sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas kiekvienam pasaulio gyventojui. Vystomasis bendradarbiavimas, tarptautiniai įsipareigojimai, skurdas, Europos Sąjunga, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-06-27)
Vaizdo ir garso medžiaga
Jau trečius metus Afganistane yra vykdomas projektas „Žemės ūkio produktyvumo didinimas ir žemės ūkio produktų perdirbimo skatinimas Goro provincijoje". Vis daugėja programa besidominčių žmonių. Vietos žemdirbiams stinga ne tik darbo priemonių, trąšų, bet ir elementarių žinių, norint didinti žemės ūkio produktyvumą. Afganistanas, žemės ūkis, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-08-29)
Vaizdo ir garso medžiaga
Nuo 2006 m. Lietuva vykdo įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus Afganistane: valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas, sveikatos apsaugos bei kaimo plėtra, infrastruktūros gerinimas, - labiausiai koncentruojamasi į gebėjimų ugdymą. Vienas iš projektų įgyvendinimo būdų - per nevyriausybines organizacijas, taip kuriant naujas darbo vietas. Afganistanas, vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama, nevyriausybinės organizacijos, skurdas, gebėjimų stiprinimas