Biblioteka

Skurdo mažinimas / Praktinės užduotys

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaTikslinė grupėRaktažodžiai
"Ne tik skaičiai".Švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje instrukcija mokytojams
Praktinės užduotys
Tai švietimo dėl migracijos ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinio instrukcija mokytojams. Joje ugdytojai ras išsamius pamokų planus diskusijoms su moksleiviais apie prieglobsčio prašymą Europoje, ekonominę migraciją, jos atspindžius žiniasklaidoje, nepilnamečių migraciją, prekybą žmonėmis, nuorodų į vaizdo medžiagą. Pamokų planai tinkami vyresniųjų klasių moksleiviams. Visa susijusi vaizdo medžiaga yra prieinama adresu: http://www.unhcr.org/pages/4b7409436.html#_ga=1.129911884.1122403705.1444828162
Jaunimas
Suaugusieji
Migracija, pabėgėliai, žiniasklaida, prekyba žmonėmis
6 modulis "Tvarus ir ekologiškas augimas, deramas darbas ir verslas". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvari plėtra, ekologija, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, Europos Sąjunga
Galime keisti(-s)
Praktinės užduotys
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).
Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
Aplinkosauga, darnus vystymasis, diskriminacija, integracija
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Praktinės užduotys
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
darnus vystymasis, globalizacija, sveikata, vartojimas, lygybė
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
Vaikai
Jaunimas
žmogaus teisės, Europos metai vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, švietimas, lyčių lygybė, sveikata, Europos Sąjunga, klimato kaita
Nuo teorijos iki praktikos
Praktinės užduotys
Vadove pateikiama bendra informacija apie vystomąjį bendradarbiavimą ir tvarią plėtrą. Nagrinėjamos temos: skurdas, aplinkosauga, socialinė raida, žmonių gerovė bei demokratija, vystomasis švietimas. Leidinio pabaigoje pateikiami žaidimai ir užduotis kiekvienai temai. Taip pat, pateikiami "ledlaužių" pavyzdžiai, leisiantys pradėti bet kokią grupinę diskusiją.
Vaikai
Skurdas, globalusis švietimas, demokratija, socialinė raida, aplinkosauga, gerovė
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Praktinės užduotys
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, maistas, globalusis švietimas, maisto saugumas, žmogaus teisės, migracija
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Vaikai
Jaunimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, skurdas, globalusis švietimas, lygybė, integracija
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, humanitarinė pagalba, globalusis švietimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, globalusis švietimas, žmogaus teisės