Biblioteka

Globaliojo švietimo integravimas į bendrąjį ugdymą / Vaizdo ir garso medžiaga

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaRaktažodžiai
Mokomasis filmas "Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas"
Vaizdo ir garso medžiaga
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas, jaunimas
Mokomasis filmukas "Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje - Etika"
Vaizdo ir garso medžiaga
Filmukas apie patyčių ir etikečių klijavimo žalą.
etika, patyčios, tarpkultūrinis mokymas
Mokomasis filmukas "Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje - Geografija"
Vaizdo ir garso medžiaga
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į geografijos pamokas.
kultūra, tradicijos, tolerancija, tarpkultūrinis mokymas
Mokomasis filmukas "Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje - Istorija"
Vaizdo ir garso medžiaga
Filmukas su patarimais, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į istorijos pamokas.
istorija, tarpkultūrinis mokymas
Mokomasis filmukas "Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje - Lietuvių kalba"
Vaizdo ir garso medžiaga
Lietuvių kalbą užsieniečiui išmokti yra sunku, tačiau dažnas užsienietis stengiasi ją vartoti, norėdamas geriau suprasti mūsų kultūrą.
lietuvių kalba, tarpkultūrinis mokymas
Mokomasis filmukas "Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje - Matematika"
Vaizdo ir garso medžiaga
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į matematikos pamokas.
matematika, tarpkultūrinis mokymas
Mokomasis filmukas "Tarpkultūrinis ugdymas mokykloje - Užsienio kalba"
Vaizdo ir garso medžiaga
Patarimai, kaip integruoti tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į užsienio kalbos pamokas.
užsienio kalba, tarpkultūrinis mokymas
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Vaizdo ir garso medžiaga
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu. globalusis švietimas, vystomasis bendradarbiavimas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Pranešimo video įrašas "Ginta Orintienė. Globaliojo švietimo temų integravimo į ugdymo programas galimybės"
Vaizdo ir garso medžiaga
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas, integruojamos programos
Pranešimo video įrašas "Julius Norvila. Kodėl Lietuvai reikalingas globalusis švietimas"
Vaizdo ir garso medžiaga
Globalusis švietimas yra skirtas ugdymo tikslams, įgalinti visuomenę siekti vystomojo bendradarbiavimo tikslų, skatina šiuolaikinio pasaulio pažinimą, solidarumą. Geras švietimas - neįmanomas be globalaus pasaulio pažinimo.
vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama, globalusis švietimas