Biblioteka

Darnaus vystymosi tikslai / Vaizdo ir garso medžiaga

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaRaktažodžiai
Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų ikonos
Vaizdo ir garso medžiaga
Čia galite atsisiųsti Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų (ang. UN Agenda 2030: Sustainable Development Goals) ikonas lietuvių kalba Jungtinių Tautų Darbotvarkė iki 2030, Darnaus vystymosi tikslai, DVT, #DVTikslai, SDGs, Agenda 2030
Mokomasis filmas "Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas"
Vaizdo ir garso medžiaga
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas, jaunimas
Pranešimo video įrašas "Ginta Orintienė. Globaliojo švietimo temų integravimo į ugdymo programas galimybės"
Vaizdo ir garso medžiaga
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas, integruojamos programos
Pranešimo video įrašas "Julius Norvila. Kodėl Lietuvai reikalingas globalusis švietimas"
Vaizdo ir garso medžiaga
Globalusis švietimas yra skirtas ugdymo tikslams, įgalinti visuomenę siekti vystomojo bendradarbiavimo tikslų, skatina šiuolaikinio pasaulio pažinimą, solidarumą. Geras švietimas - neįmanomas be globalaus pasaulio pažinimo.
vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama, globalusis švietimas
Video filmukas "Geros naujienos iš viso pasaulio"
Vaizdo ir garso medžiaga
Pristatoma, kuriose pasaulio šalyse yra auginami ir gaminami Sąžiningos prekybos (angl. FairTrade) ženklu pažymėti produktai. Sąžininga prekyba
Video filmukas "Ne tik skambi frazė"
Vaizdo ir garso medžiaga
Filmuke paaiškinama, kas yra Sąžininga prekyba (angl. Fair Trade). Sąžininga prekyba
Video filmukas "Produktai"
Vaizdo ir garso medžiaga
Pristatoma Sąžiningos prekybos produktų įvairovė. Sąžininga prekyba, produkcija
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-06-13)
Vaizdo ir garso medžiaga
Lietuvos įsipareigojimai vystymuisi kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams, tad kodėl reikia remti besivystančias šalis? Vystomasis bendradarbiavimas - tai išsivysčiusių valstybių politikos dalis, po nepriklausomybės Lietuva taip pat gavo vystomojo bendradarbiavimo lėšų stiprinti savo politinę bei ekonominę sistemas. Dabartinis Lietuvos įnašas į Europos plėtros fondą didėja ir tai svarbu norint sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas kiekvienam pasaulio gyventojui. Vystomasis bendradarbiavimas, tarptautiniai įsipareigojimai, skurdas, Europos Sąjunga, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-06-27)
Vaizdo ir garso medžiaga
Jau trečius metus Afganistane yra vykdomas projektas „Žemės ūkio produktyvumo didinimas ir žemės ūkio produktų perdirbimo skatinimas Goro provincijoje". Vis daugėja programa besidominčių žmonių. Vietos žemdirbiams stinga ne tik darbo priemonių, trąšų, bet ir elementarių žinių, norint didinti žemės ūkio produktyvumą. Afganistanas, žemės ūkis, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-07-04)
Vaizdo ir garso medžiaga
Gydytojai iš Gruzijos gilino savo žinias Santariškių klinikose. Tai dalis projekto „Gruzijos, Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje", remiamo iš Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo lėšų. Lietuvos gydytojai skaito paskaitas Gruzijoje, gydytojai iš Gruzijos atvyksta stažuotis į Lietuvą. Gruzija, gydytojai, vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama, sveikata, gebėjimų stiprinimas
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-07-11)
Vaizdo ir garso medžiaga
Projektas „Neišnešiotų naujagimių aklumo prevencija" jau trečius metus vyksta Gruzijoje. Daugelyje regionų neišnešiotų naujagimių regos problemos nėra gydomos, nes trūksta žinių jas diagnozuoti. Tbilisyje pasiekta didelė pažanga, tačiau patirties ir įrangos trūksta kitų Gruzijos rajonų gydytojams. Lietuvos parama, sveikata, gydytojai, Gruzija, vystomasis bendradarbiavimas, gebėjimų stiprinimas
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-07-18)
Vaizdo ir garso medžiaga
Projektas „Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų pažintis su kultūros paveldu" yra remiamas Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo lėšomis. Jo tikslas - gerinti neįgaliųjų padėtį Baltarusijoje, stiprinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą, plėtoti Rytų kaimynystės politiką. Sveikata, Baltarusija, Lietuvos parama, jaunimas, negalia, vystomasis bendradarbiavimas
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-08-22)
Vaizdo ir garso medžiaga
Projekto „Negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės vykdymas regioniniu, valstybiniu, tarpvalstybiniu būdu Afganistane ir kitose vidurinės Azijos šalyse" metu vykdomi mokymai siekiant gerinti maisto ir pašarų kontrolę, aptariamos aktualiausios problemos dėl negyvūninio maisto saugos, keliama specialistų kompetencija, dalinamasi patirtimi. Afganistanas, Vidurio Azija, maistas, Lietuvos parama, vystomasis bendradarbiavimas, gebėjimų stiprinimas
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-08-29)
Vaizdo ir garso medžiaga
Nuo 2006 m. Lietuva vykdo įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus Afganistane: valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas, sveikatos apsaugos bei kaimo plėtra, infrastruktūros gerinimas, - labiausiai koncentruojamasi į gebėjimų ugdymą. Vienas iš projektų įgyvendinimo būdų - per nevyriausybines organizacijas, taip kuriant naujas darbo vietas. Afganistanas, vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama, nevyriausybinės organizacijos, skurdas, gebėjimų stiprinimas
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-09-05)
Vaizdo ir garso medžiaga
Sudominti vystomuoju bendradarbiavimu siekiama ir moksleivius- sukurta programėlė - žaidimas, skatinanti gilinti žinias apie vystymąsi žaidžiant. Jaunimas, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-10-07)
Vaizdo ir garso medžiaga
Europos integracijos studijų centras Lvove bendrauja su Krymo televizija ir kuria laidas, skiriamas remti Ukrainos eurointegraciją. Siekiama parodyti eurointegracijos naudą, skatinti partnerystę su Lietuva. Ukraina, Krymas, televizija, Moldova, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-10-09)
Vaizdo ir garso medžiaga
Gruzijoje ir Moldovoje vykdomi projektai, kuriais siekiama skatinti moterų verslumą. Gruzijos moterų inicijuoti projektai sėkmingiausiai veikia paslaugų sektoriuje, sveikatos apsaugos srityje. Gruzija, verslumas, lyčių lygybė, Moldova, sveikata, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-10-11)
Vaizdo ir garso medžiaga
Lietuvoje sušauktas tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas, jo metu buvo aptartos pagrindinės Baltarusijos mokslo ir visuomenės problemos visame šiaurės ir rytų Europos kontekste. Baltarusija, mokslininkai, Lietuvos parama
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-10-14)
Vaizdo ir garso medžiaga
Lietuvos pirmininkavimo ES metu didžiausias dėmesys skiriamas vystymosi tikslams po 2015-ųjų, deryboms dėl vystymosi finansavimo. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu vyksta įvairūs renginiai: neformalūs darbo grupių susitikimai, Europos vystymosi dienos, diskusijos. Vystomasis bendradarbiavimas, Europos Sąjunga, Darnaus vystymosi tikslai
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-10-17)
Vaizdo ir garso medžiaga
Projektas "Moterų lyderystė demokratijos stiprinimui" yra skirtas moterims iš Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos, jo metu buvo skaitomos paskaitos apie lyčių lygybę, moterų vaidmenį visuomenėje, dalijamasi patirtimi. Baltarusija, Ukraina, lyčių lygybė, Lietuvos parama, vystomasis bendradarbiavimas
Žinių radijo laida „Pasaulio dienovidžiai" (2013-10-21)
Vaizdo ir garso medžiaga
Kasmetinis kino festivalis "Nepatogus kinas" nagrinėja žmogaus teisių problemas. Nemokamus filmus gali pamatyti daugelis, nes festivalis vyksta ne tik didžiuosiuose miestuose. Nepatogus kinas, žmogaus teisės, Lietuvos parama, globalusis švietimas