Biblioteka

Darnaus vystymosi tikslai / Praktinės užduotys

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaTikslinė grupėRaktažodžiai
1 modulis: „Europa pasaulyje". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti Europos Sąjungos ir šalių narių vaidmenį, siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, globalaus vystymosi.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
Europos Sąjunga, Tūkstantmečio vystymosi tikslai
10 modulis "Maisto sauga". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti maisto saugos, aprūpinimo maistu problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
maistas, maisto saugumas, Europos Sąjunga
11 modulis "Tvarus vystymasis ir kova su klimato kaita". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti klimato kaitos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
klimato kaita, aplinkosauga, darnus vystymasis, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, Europos Sąjunga
12 modulis "Žmogaus teisės ir valdymas". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti žmogaus teisių ir valdymo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
žmogaus teisės, geras valdymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, Europos Sąjunga
2 modulis "Švietimas". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti švietimo problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
švietimas, vaikai, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, Europos Sąjunga
3 modulis "Moterys ir mergaitės". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti lyčių lygybės problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
lyčių lygybė, Tūkstantmečio vystymosi tikslai
4 modulis "Sveikata". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti sveikatos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
sveikata, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, Europos Sąjunga
5 modulis "Taika ir saugumas". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti konfliktų problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
konfliktai, taika, Europos Sąjunga, Tūkstantmečio vystymosi tikslai
6 modulis "Tvarus ir ekologiškas augimas, deramas darbas ir verslas". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti ekologiško, tvaraus augimo svarbą vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
tvari plėtra, ekologija, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, Europos Sąjunga
7 modulis "Vaikai ir jaunimas". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti problemas, su kuriomis susiduria vaikai ir jaunimas besivystančiose šalyse.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
vaikai, jaunimas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, Europos Sąjunga, švietimas, vaikų teisės
9 modulis "Demografija ir migracija". Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Praktinės užduotys
Pamokų planas skirtas nagrinėti migracijos problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
migracija, Europos Sąjunga, demografija
Galime keisti(-s)
Praktinės užduotys
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).
Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
Aplinkosauga, darnus vystymasis, diskriminacija, integracija
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Praktinės užduotys
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
Vaikai
Jaunimas
Suaugusieji
darnus vystymasis, globalizacija, sveikata, vartojimas, lygybė
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
Vaikai
Jaunimas
žmogaus teisės, Europos metai vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, švietimas, lyčių lygybė, sveikata, Europos Sąjunga, klimato kaita
Nuo teorijos iki praktikos
Praktinės užduotys
Vadove pateikiama bendra informacija apie vystomąjį bendradarbiavimą ir tvarią plėtrą. Nagrinėjamos temos: skurdas, aplinkosauga, socialinė raida, žmonių gerovė bei demokratija, vystomasis švietimas. Leidinio pabaigoje pateikiami žaidimai ir užduotis kiekvienai temai. Taip pat, pateikiami "ledlaužių" pavyzdžiai, leisiantys pradėti bet kokią grupinę diskusiją.
Vaikai
Skurdas, globalusis švietimas, demokratija, socialinė raida, aplinkosauga, gerovė
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Praktinės užduotys
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, maistas, globalusis švietimas, maisto saugumas, žmogaus teisės, migracija
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Vaikai
Jaunimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, skurdas, globalusis švietimas, lygybė, integracija
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, humanitarinė pagalba, globalusis švietimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Vaikai
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, globalusis švietimas, žmogaus teisės