Biblioteka

Darnaus vystymosi tikslai / Skaitiniai

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaRaktažodžiai
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis, aplinkosauga, klimato kaita, ištekliai, skurdas
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Skaitiniai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ŽIV/AIDS, aplinkosauga
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Skaitiniai
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas, kariuomenė, vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Skaitiniai
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas, Baltarusija, Gruzija, Ukraina, Moldova, vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius. žmogaus teisės, Europos metai vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, švietimas, lyčių lygybė, sveikata, Europos Sąjunga, klimato kaita
Pasaulinis senėjimas ir vystomasis bendradarbiavimas
Skaitiniai
Leidinys apie pasaulinio senėjimo problemą. senėjimas, Jungtinės Tautos, vystymasis
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Skaitiniai
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
Sąžiningos prekybos vadovas
Skaitiniai
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba, kava, kakava, cukrus, bananai
Sudominti bendradarbiavimu vystymosi labui
Skaitiniai
Knyga vaikams apie darnų vystymąsi ir bendradarbiavimą. Skirta skaityti ir aptarti su suaugusiais. Nagrinėjamos temos: skurdas, nelygybė, ES parama vystymuisi. Prie jos ugdytojams išleista knyga "Mathias ir Amadou. Vadovėlis". Afrika, darnus vystymasis, vaikai, parama vystymuisi, skurdas, nelygybė
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis. Tūkstantmečio vystymosi tikslai, skurdas, globalusis švietimas, lygybė, integracija
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims. Tūkstantmečio vystymosi tikslai, humanitarinė pagalba, globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Skaitiniai
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas, skurdas, darnus vystymasis, švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Skaitiniai
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai, skurdas, ŽIV/AIDS, nelygybė, demokratija, vystomasis bendradarbiavimas, Lietuvos parama
Vystomasis švietimas
Skaitiniai
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai. Tūkstantmečio vystymosi tikslai, globalusis švietimas, žmogaus teisės
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Skaitiniai
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis, skurdas, tarptautinė pagalba, Europos Sąjunga, besivystančios šalys