Biblioteka

Aplinkosauga ir tvari plėtra / Skaitiniai

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaRaktažodžiai
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis, aplinkosauga, klimato kaita, ištekliai, skurdas
Eko atmintinė
Skaitiniai
Informacinis leidinys, skirtas supažindinti vartotojus su ekologiškais produktais: kas jie yra, kuo jie pranašesnis, kaip juos atskirti. Kalbama apie maistą, tekstilę, kosmetiką, buitinę chemiją.
ekologija, atsakingas vartojimas, aplinkosauga, maistas, buitinė chemija
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Skaitiniai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ŽIV/AIDS, aplinkosauga
Klimato politika
Skaitiniai
Aptariama klimato kaitos problematika, ES vykdoma politika. klimato kaita, aplinkosauga, darnus vystymasis
Sąžiningos prekybos vadovas
Skaitiniai
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba, kava, kakava, cukrus, bananai
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis. Tūkstantmečio vystymosi tikslai, skurdas, globalusis švietimas, lygybė, integracija
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai. Tūkstantmečio vystymosi tikslai, globalusis švietimas, žmogaus teisės
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Skaitiniai
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis, skurdas, tarptautinė pagalba, Europos Sąjunga, besivystančios šalys