Biblioteka

Aktyvus pilietiškumas / Skaitiniai

Spausdinti
LeidinysTipasSantraukaRaktažodžiai
Diskriminuoti negalima integruoti
Skaitiniai
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės. diskriminacija, integracija, rasizmas, religija, tautybė, negalia, homoseksualumas
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Skaitiniai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ŽIV/AIDS, aplinkosauga
Over the Hedge. Ar mažėja lyčių atotrūkis? Baltarusijos ir Lietuvos atvejai.
Skaitiniai
Leidinyje anglų kalba iliustruotai ir paprastai lyginami lyčių lygybės aspektai Lietuvoje ir Baltarusijoje, pvz.: moterų išsilavinimas, vaidmenys, dalyvavimas versle ir pan.
Lietuva, Baltarusija, lyčių lygybė
Sąžiningos prekybos vadovas
Skaitiniai
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba, kava, kakava, cukrus, bananai
Teisės ir laisvės praktikoje
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Teorinis ir metodinis skirtas mokytojams, ugdantiems mokinių jautrumą žmogaus teisių klausimais. Pateikiama informacija apie Europos žmogaus teisių konvenciją, kaip veikia Europos žmogaus teisių teismas, kiekvienai temai skirtos praktinės užduotys.
žmogaus teisės, Europos žmogaus teisių konvencija
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims. Tūkstantmečio vystymosi tikslai, humanitarinė pagalba, globalusis švietimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Skaitiniai
Praktinės užduotys
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai. Tūkstantmečio vystymosi tikslai, globalusis švietimas, žmogaus teisės