Apie mus

12_geras_.JPG

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau NNVBO Platforma) - tai vystomojo bendradarbiavimo (VB) srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti asociacija. Šiuo metu NNVBO Platforma vienija 21 narį. NNVBO Platforma įsteigta 2007 m. kovo 29 d. 

NNVBO Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai. Atstovaujame nevyriausybines vystomojo bendradarbiavimo organizacijas Lietuvoje, Europos Sąjungoje (ES), kitose tarptautinėse organizacijose, aktyviai dalyvaujame formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politiką.

Galite padėti siekti šių tikslų pervesdami mums 2% ar 1%  Gyventojų pajamų mokesčio (Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikdami formą FR0512, gavėjo kodas 301521557) arba pervesdami paramą tiesiogiai į NNVBO Platformos atsiskaitomąją sąskaitą LT56 7044 0600 0631 2432 (SEB). Daugiau apie paramos skyrimą ir su ja atliekamus prasmingus darbus galite rasti čia

Kaip ES narė ir šalis-donorė, Lietuva dalyvauja tarptautinėse VB politikos veiklose, kur bendradarbiaujant išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims, siekiama sukurti darnų pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali realizuoti savo teises ir pareigas bei gyventi orų gyvenimą neskurstant. 

NNVBO Platformos narių kompetencijos:

  •   Demokratijos plėtra
  •   Socialinė politika
  •   Švietimas
  •   Lygios galimybės
  •   Sveikatos apsauga
  •   Maisto sauga
  •   Vaikų teisės
  •   Darni plėtra
  •   ŽIV problematika

NNVBO Platforma aktyviai dalyvauja Europos pagalbos ir plėtros nevyriausybinių organizacijų konfederacijos CONCORD veikloje bei bendradarbiauja su Airijos, Suomijos, Baltijos šalių NNVBO platformomis. 

Daugiau informacijos apie NNVBO Platformos veiklą galite rasti čia bei mūsų metinėse ataskaitose 

NNVBO Platformos biuras: Vykdančioji direktorė Justina Kaluinaitė (justina(eta)pagalba.org)

NNVBO Platformos valdyba: Ugnė Grigaitė, Mantė Makauskaitė, Aurelija Olendraitė, Edvinas Regelskis, Arūnas Svitojus (valdyba(eta)pagalba.org)